Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Mecazî nefs-i emmare ne demektir, izah eder misiniz?
[2] Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve... şeklinde devam eden paragrafı izah eder misiniz?
[3] Hakiki ve mecazi nefsi emmare ne demektirler?
[4] "Hem on dakika zarfında bir mücahade-i manevi de benim cephemde kırk ikilik bir top gibi düşmanlarıma,.." ifadelerini, devamıyla, ayrıntılı izah eder misiniz? Ayrıca söz konusu şahıs kimdir?
[5] Mecazi ve hakiki, iki nefsi emmarenin ittifak etmesi ne demektir?
[6] "O hatânın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum." Hatalarımızın dünyada cezasını çekersek ahirette de ceza görecek miyiz? Hatalar nefisten mi yoksa fıtratın bozulmasından mı kaynaklanıyor?
[7] "Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemlerle nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin." Bu nefs-i mecazî neden akıl ve kalbin sözlerini dinlemiyor? Buna örnek verebilir misiniz? Nefs-i emmare akıl ve kalbin sözünü dinliyor mu?