Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Medar-ı niza bir mesele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz." ifadesindeki çok sıkı tutmayınızdan ne anlamalıyız?
[2] "Ehl-i dalâlet ... şakirtleri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek, meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup, şakirtleri içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim..." İzah eder misiniz?