Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Onlar ve memleketleri ve Isparta havalisi, onların en büyük hüsn-ü zanları derecesinde hüsn-ü zanlarının yümnünü gördükleri için,.." İzah eder misiniz, hüsn-ü zan bereket midir?
[2] "Zaman, zemin, Risale-i Nur’un müsbet mesleği, ehl-i bid’a ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsaade etmez." Onların düşüncelerini talim edip ona göre silahlanmak daha doğru olmaz mı?