Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Çünkü, darb-ı meselde meşhurdur ki: bir şeyde zahmet, meşakkat, alâmet-i makbûliyettir.. Cümlesini nasıl anlamalıyız, umuma teşmil edilebilir mi?
[2] Elinden geldiğince Risaleleri okumaya çalışan, ancak istifadesi az ve sınırlı, bunun dışında herhangi bir dini tedrisi olmayan, nefsi mücadelesinde bazan mağlup olan şahsım gibiler talebe-i ulum sayılabilir mi? Yoksa sadece ciddi, müştak, halis olan mı?