Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de, dokuz menfaati oldu." cümlesini açıklar mısınız?
[2] Üstad, hasta iken, neden talebelere kendi yerinde ibadet etmesini istiyor? Hasta iken yapılamayan ubudıyetlerden mazur değil miyiz, hikmeti nedir?
[3] Kastamonu Lahikası'nda isimleri geçen Mehmet Seyrani ve Celal hakkında bilgi verir misiniz?
[4] "Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de, dokuz menfaati oldu." Açıklar mısınız?
[5] "Risale-i Nur’un mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmaz. Vazifesi, tebliğdir. Kabul ettirmek, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir." Üstad burada hangi meslekle Risale-i Nur mesleğini mukayese etmektedir?
[6] Bedevi bülbüllerinin konuşması; muarız hocanın kim olduğu ve dolu hadisesinin ne olduğu hususunda bilgi verir misiniz?