Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Cevşen'in esrarından bahseder misiniz? Her babın kendine göre esrarı var mıdır? Bazı Şii kaynaklarında her babın hususi bir esrara haiz olduğunu gördüm. Üstadımız bu konuda ne demiştir?
[2] "Çoktan beri benim hususî bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden..." Burada neyden bahsediliyor?