Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risale-i Nur'u dünyaya alet etmek ne demektir, nasıl anlamak gerekir; örnekler ile açıklar mısınız?
[2] "Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne mukavemeti, sırr-ı ihlâstan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden,.." ifadesinin geçtiği mektup hakkında bilgi verir misiniz?
[3] Üstad hazretleri neden, Risale-i Nur'u dünya işlerine karıştırmayınız demiştir?
[4] "Yani, çocuklar gibi, döğüştükleri vakit Kur'ân'ı başına siper eder. Başına gelen zarar Kur'ân'a geldiği gibi, Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal edilmemeli..." İzah eder misiniz?
[5] "Ve Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i leyle-i Kadir gibi, kudsî ve ulvî hakikatleri, yüz bin elle aramaktır." cümlesini izah eder misiniz?
[6] "Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilmez." cümlesini izah eder misiniz? Dünyevi maksatlar neler olabilir, uhrevi makamlar da bunun içerisine girer mi?
[7] "Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerine siper edilmez." Nurcuların torpille devlet dairelerine sızdığı iddia ediliyor; bu doğru mu?