Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "O mütedeyyin zatlar, diyanetlerin muktezası böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?
[2] "Beşer, zâhirî esbaba bakar; bazan yanlış eder, zulmeder. Fakat kader, başka noktalara bakar, adalet eder." izah eder misiniz?
[3] "Pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen mahrumiyete kader-i İlahî neden müsaade etti?" sorusuna verilen cevapta, mirasdan, kızların medeni hukuka göre alması mı tavsiye ediliyor?
[4] "Kızlar ise; gerçi başka cihetlerde kusurları çok..." cümlesini izah eder misiniz?
[5] "Serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından..." Buradaki “serbest kadın” tabirinin içine sadece tesettürsüz (kapanmayan) bayanlar mı giriyor? Serbest kadın özellikleri nedir?Kendimizi böyle kadınlardan nasıl muhafaza ederiz?