Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var. Ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz." cümlesini nasıl anlamalıyız, Üstad'ın kastettiği rejim hangisi?
[2] "Rejime ilmen inanmamak suç değildir. Mesela, siz laikliğe itaatle memursunuz, itikad ile değil. Yani bir insan devlete itaat etmekle memurdur, iman etmekle memur değildir." Bu ifadeleri açıkla mısınız?