Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Hanımlar Rehberinde geçen hanım, seciye, hemşire kelimelerinin manalarını detaylı bir şekilde izah eder misiniz? Mesela hangi kökten geldiklerini, Arapça mı Farsça mı olduklarını izah eder misiniz?
[2] "Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünkü o kırk sene zarfında birtek sünneti yerine getiren bâzı hocalar on kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler." İzah eder misiniz?
[3] "Hem bir hadîs-i şerif ferman ediyor ki: ﺍَﺑِﻰ ﺍﻟْﺒَﻨَﺎﺕِ ﻣَﺮْﺯُﻭﻕٌ Demek kız çocukları âhir zamanda çoğalır. Hem mübarek ve rızıkları bereketli olur." Üstad ahir zamanda kızların çoğalmasını nasıl anlamış?