Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risalelerin ilhamen yazılmış olduğunu biliyoruz, peki lahikalar da mı ilhamen yazılmıştır?
[2] Risale-i Nur Külliyatı neden Türkçe basılmıyor; bunun bir sebebi var mıdır? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bile meali varken, neden Risaleler sadeleştirilmiyor?
[3] Risalelerde bazı yerler koyu, bazısı italik vs. Farklı yazı karakterleri kullanılmasının sebepleri var mı?
[4] Risale-i Nurlarda bir kısım kelime hataları oluyor. Mesela; "envaları", "mucizatları", "melaikeler", "tesbihatları" gibi, zaten cemi manası ifade ettiği halde sonlarına çoğul eki getirilmiş. Bu ve benzer hatalı yazılımları nasıl izah edebiliriz?
[5] Üstad Risale-i Nurları yazarken hiç bir kaynaktan yararlanmamış. Acaba Üstad Hazretleri bu kitapları nasıl bu şekilde, akla uygun bir tarzda, hiç bir kaynağa başvurmadan yazabildi, Risale-i Nurlar nasıl teşekkül etti?
[6] Osmanlıca nüshaların yazılarının altının çizgili olması hakkında bilgi verir misiniz?
[7] Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri, yani tefsir iki kısım ve Risaleler ikinci kısma giriyor. Peki lahikaları nasıl tefsirden sayabiliriz; onlar ağabeylerin yazdıkları mektupları içeriyor?..
[8] Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır, bu konuda Üstad ne diyor?
[9] Bazı mahrem risaleler, yazıldığı halde neden neşredilmiyor; bazı yerlerde geçen: "Kuvvetlidir, fakat yazamayız. Zahirdir, fakat gösteremiyoruz." gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız?
[10] Risale-i Nur'un çok yerinde "Nurları yazmanın önemi" vurgulanıyor. Kur'an hattı bilenlerin yazması mı gerekiyor, evet ise neden?
[11] Yazılmış diğer tefsirler de, Risale-i Nur gibi, Kur'an'ın bir mucizesi midir?
[12] Üstadımız'ın yayınlanmayan eseri, Risale-i Nur'da hâlâ yayınlanmayan konu var mı?
[13] Risale-i Nur teksir makinasıyla ilk defa ne zaman tabedilmeye başlanmıştır ve bu tab işlemi Osmanlıca mı, yoksa Latince mi olarak yapılmıştır? Ve kimler teksir makinesiyle Risale tab etmişlerdir?
[14] Risalelerin Hepsi İlhamla mı Yazıldı?
[15] Envar Neşriyat'ta "Küçük taifeler", Sözler Yayınevi'nde "Kürt gibi küçük unsurlar" diye geçmesi nedendir? Üstad tashih etmişse neden iki neşriyat farklı yayınlıyor. Ayrıca Sözlerde o kısımda Türk ve Arap büyük harfle başlamış Kürt küçük harfle nedeni nedir acaba?
[16] Risaleler Neden Daha Sonra Latin Harfleriyle Basılmıştır?
[17] Eski Said döneminde yazılan kitaplar yayınlanırken (Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat...) bazı kısımlar neden çıkarılmış?
[18] Son Risale hangisidir? Ne zaman Latin harflerle yazılmaya başladı ve ilk Latince harflerle basılan risale hangisidir? Ne zaman teksir makinası ile yazılmaya başlandı? Elle ne zamana kadar yazıldı; nasıl dağıtıldı? Nurlar ne zaman tamamlandı?
[19] Risale-i Nur'da bu eserlerin kusursuz olduğu yazıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
[20] Risalelerin Yazdırılmasını Nasıl Anlamalıyız?
[21] Bediüzzamanın sağlığında Risale-i Nurların basımını yabancılar yaptı mı? İngiliz, ABD veya herhangi bir yabancı ülke veya şirketler, para karşılığı veya başka bir sebeple Risale-i Nurları bastı mı?
[22] Risaleler eksik veya yanlış mı basılıyor, neşriyat farklılıklarının sebepleri nelerdir?
[23] Risaleyi yazmak ibadet oluyor mu? Yani diyorlarki mürekkebin her damlası şehit kanlarıyla eş değerdir. Bu ifade doğru mu?
[24] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, bazı ayetlerin Risalelere işaret ettiğini yazıyor. Bunun ise İslâm'a aykırı bir davranış olduğunu söyleyenler var. Bu konuyu açıklar mısınız?
[25] Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?
[26] Risale-i Nur'un Üstad'a yazdırılmasını nasıl isbat edersiniz?
[27] Risalelerin hapiste yazılması nasıl olmuştur? Bediüzzaman'ın yazısı iyi ve hızlı olmadığına ve tecritte olduğuna göre, bu eserler nasıl yazılmış ve kağıt nasıl temin edilmiş ve kimler yazmıştır?
[28] Günümüzde Risaleler makineler ile basılmakta ve çok sayıda temin edilebilecek vaziyettedir. Biz yine de Osmanlıca olarak el ile yazmaya devam etsek, bu sevaba nail olur muyuz?
[29] Yayınevlerinden bazılarının menfi milliyetçiliği esas alıp, Risalelerde tahrifat yaparak bastıkları doğru mu?
[30] Niçin bazı meseleler Osmanlıca teksir risalelerinde dercolunmuş, fakat Türkçe yeni harflerle yazıda dercolunmamış?
[31] Risalelerin Hz. Ali yardımıyla yazıldığını duydum, bu konuda bilgi verir misiniz?
[32] Üstad'ın bazı eserlerinde, "şu kadar kısa sürede yazıldığından, şöyle kusurlar ve eksikler bulunabilir", tarzındaki ifadelerini nasıl anlamalıyız?
[33] Risale-i Nur Külliyatı'nın hikmeti nedir? Risale-i Nur Külliyatı'nın ilhamen Bediüzzaman´a yazdırıldığı ifade ediliyor...
[34] Nurlarda bazı kelimeler arasında farklılıklar görüyoruz, mana değişmese bile neden böyle bir farklılık var? Üstad'ın tashihinden geçen Risalelerin kopyalarının farklı olması nasıl olur? Yayınevleri arasında sayfalar niye bibirini tutmuyor?
[35] Üstad, Eski Said Dönemi'nde yazdığı eserlerinin okunmasına ve neşrine izin vermiş midir?
[36] Risale-i Nur Külliyatı Hangi Dilde Yazılmıştır?
[37] Said-i Nursi, Risalelerini kendisine ilham gelerek yazdığını, hatta "yazdırıldığını" iddia ediyor. Bu konunun dini açıdan herhangi bir dayanağı var mıdır?
[38] Risale-i Nur'un bir vazifesi de dili muhafaza etmektir ve rahmetli Hulusi Ağabey'in "yazmayana hakkımı helal etmem" cümlelerinden ne anlamamız gerekiyor?
[39] Üstad, bazı risalelerin ihtiyaca binaen tekrar telif edildiğini söylüyor. Sonradan tekrar telif edilen bu risaleleri Üstad, sünuhatla yeniden yazdırmış mıdır? Yazdırdı ise bu telif edilen risaleler harfi harfiine aynısı mıdır?
[40] Risale-i Nurlar ne için yazılmış, Üstad'ın hedefi nedir, ne için mücadele etmiştir?
[41] Risale-i Nur'u yazmamanın gerekçesi sadece teknik ilerleme midir? Bilgisayar ve matbaada Risaleler basılıyor diye yazmayacak mıyız?
[42] Peygamber Efendimiz'in, Risale-i Nur'un yazılacağına dair, Hz Ali'den rivayeti var mıdır?
[43] Nur Risalelerinin ilhamen yazıldığını okuyoruz. Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi´ne göre, cin ve şeytanın casusları bu ilhama karışmış olabilir mi? Karışmadığını nereden bileceğiz?
[44] Risale-i Nur Külliyatı'nın ilhamen yazıldığını biliyoruz. Bu ilham, kelime kelime, cümle cümle yazdırılmak mı, yoksa tasvirler, teşbihler ile anlamayı kolaylaştırmak şeklinde midir?
[45] Üstad, Risalelerin dağıtımında neden bu kadar çekinmiş, neden bu işi üstü örtülü, hep tedbirli ve gizli bir tarzda yapmış?
[46] "On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da" şeklinde telif tarihi verilmiş sitenizde. Ben Üstad'ın 1353 (Rumi 1350) ifadesinden, tarihin en az 1935 olması gerektiğini düşündüm, yardımcı olmanız mümkün mü?
[47] Üstad neden bazı yerleri yazmamış ve boş bırakmış? Bunun hikmeti ne olabilir? Mesela Altıncı Lem'a diye başlık var ama içi boş...
[48] Bediüzzaman, Celcelutiye'de geçen Âyetü'l-Kübra ve Asa-yı Musa gibi isimleri, önceden okuyup da sonradan kitapların ismini koyup basmış olamaz mı?
[49] Risalelerin yazdırılması ile ilgili bazen eleştiriler oluyor. "Yazdırıldı" yerine "ilham olundu" denilse, bu tartışmaların önü kesilmiş olmaz mıydı?
[50] Üstad Risaleleri yazarken -Belagatla yazılması, külli kaidelerin uçlarını göstermekle, örnek vermekle- Kur'an'ı taklit etmiş olmuyor mu?