Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Nur talebeleri İnşaallah imansız kabre girmezler ve ehl-i saadet olurlar." müjdesini açıklar mısınız? Bazılarınca biraz iddialı bir ifade olarak değerlendiriliyor.
[2] Nur talebeleri niçin cemiyet ve siyasî teşekküllerden uzak duruyorlar?
[3] İradeyi güçlendirmenin yolları nelerdir, Risalelerde bu konuda bilgi var mı?
[4] Nur talebeleri; cesaretin ve şecaatin, menbaı ve kaynağı olan iman hakikatlerini okuyup öğrendikleri hâlde, pasif gibi görünüyorlar. Bunu nasıl yorumlarsınız?
[5] Demokratik Açılımda Nur Talebelerinin Vazifesi Ne ve Nasıl Olmalıdır?
[6] Bir Nur talebesi istiğna düsturunu, hediyeleşmenin sünnet olduğunu da gözardı etmeden hayatında nasıl tatbik edebilir?
[7] Risaleler, "miri malıdır", deniyor. Diğer taraftan da talebeliğin özelliği anlatılırken, "kendi malınız gibi kabul edin", deniliyor; burada bir tezat yok mudur?
[8] Risale-i Nur asrımızın ve gelecek asırların müceddidi olduğuna göre, Nur talebeleri bu müceddidlik hizmetini ifa etmiş oluyorlar mı ve müceddidlik sevabına şirket-i maneviye sırrıyla hissedar oluyorlar mı?
[9] "Ramazan'ın sonu, günahların bağışlanması için bir fırsattır." diye bir ifade var. Bunu yapmamız için bir Nur Talebesine ne tavsiye edersiniz?
[10] Hayat-ı içtimaiyede olan bir Nur talebesinin, hizmet etme ölçüsü ne olmalıdır?
[11] Nur Talebesi Tarikata Girebilir mi?
[12] Nerde eski kahraman Nur talebeleri; neden çok okunmasına rağmen bazı konularda yeterli olunamıyor?
[13] Nur talebelerinin "İsm-i Nur'a mazhariyetini" izah eder misiniz?
[14] Sebat ve sadakati elden bırakan Nur talebesine, Üstad'ın kullandığı herhangi bir ifade var mı, Risalelerin neresinde geçiyor?
[15] Bir Nur talebesi, imanı tahkikiyi Risale-i Nur'dan aldıktan sonra ve farzları da gereği gibi ifâ ediyorsa, tarikata mı girmelidir?
[16] "Nur talebelerinin zikre ve tesbih çekmeye ihtiyaçları var, zikirsiz olmaz. Aksi halde zikirsiz Risale-i Nur talebesi, akıl nurunu alıp, kalp nurunda sığ kalabilir." şeklindeki düşüncelere nasıl bakmalıyız?
[17] Risale-i Nur mesleği velayet-i kübra mesleğidir, diyoruz. Fakat velayet-i kübra ashabı olan Nur talebeleridir. Her Nurcunun velayet-i kübra ashabından olduğunu ifade edersek bu yanlış olmaz mı?
[18] Nur talebelerinin seyyid olduğu söyleniyor, bu konuda bilgi verir misiniz?
[19] Günümüzde Sahabelerin Bir Yansıması Nur Talebeleri mi?
[20] Üstad'ın sakal bırakmamasını anlıyoruz da; çoğu Nur Talebeleri niye sakal bırakmıyorlar? Yani bir engel, zorlama yoksa niçin bırakmıyorlar? Bu konuda sünnete ittiba gerekmez mi; mesuliyet yok mu?
[21] Risale-i Nurlarla, kabir suallerine rahatlıkla nasıl cevap verebileceğiz?
[22] Mesleğimiz sahabe mesleği diyoruz da, sahabeler Hz. Peygamber (a.s.m.)'in vefatından sonra bir lider seçtiler. Ayrıca hadiste de üç kişi bir araya gelirse bir imam seçin diyor. Neden Nur talebeleri bir lider seçmedi; bu sahabe mesleğine zıt değil mi?
[23] Tefsirler Kur'an'a nasıl ayine olabilir? Tefsirler Kur'an'dandır denilebilir mi? Nur talebelerinin Risaleleri çok iyi bilmelerini, ancak Kur'an-ı Kerim'deki birçok hakikati bilmemelerini nasıl değerlendirmeliyiz?
[24] Üstad'ın gülmemesinden, bir Nur talebesinin mecbur kalmadıkça gülmemesi sonucunu istihraç edebilir miyiz?
[25] Ruhsatlarla Amel Eden Nur Talebesi Olamaz mı?
[26] Tarikat ehli insanları sekerata girdikleri zaman, şeytan iman çalmaya geldiğinde evliyanın manevi bir şekilde yardım edeceği söyleniyor. Peki Nur talebelerinde sekerat nasıl olacak? Üstadımız bu konuda ne demiş?
[27] "İştirak-i emval" düsturu yalnız Nur talebeleri arasında mı var? Yoksa diğer cemaatlerde de geçerli bir düstur mudur?
[28] Nur talebelerine tavsiye edilen tesbihat, kısa tesbihat mı, uzun tesbihat mı?
[29] Bir çok Nur talebesi evlenmiyor. Sebebini ise Peygamber (asm)'in, evlenmeyip kendini İslam'a adayan insanları övücü hadisine bağlıyorlar. Böyle bir hadis var mı ve yaptıkları doğru bir şey mi? Evlenmeden hizmet etmek hakkında bilgi verir misiniz?
[30] Risaleleri okuyanların ve iman hakikatlarını derkedenlerin yine de günahlara kapılması nasıl olur; günahkâr Nur talebesi olabilir mi?
[31] Mısır ve Suriye gibi ülkelerdeki olaylara bakış açımız nasıl olmalı, yapabileceğimiz bir şeyler var mıdır?
[32] Bir Nur talebesi umreye gittiği zaman neler yapar? Mesela; tavaf yaparken cevşen okunabilir mi?
[33] Ehli tarikte kerametvari hadiseler çok vardır. Tarikat mensupları, Nur talebelerini genellikle kalple değil akılla giden, keramet gibi makbuliyet alameti şeyleri olmayan şeriat dairesindeki insanlar olarak görüyor. Nur talebelerinde keramet yok mu?
[34] Nur talebeleri olarak neden manevi cihattayız? Maddi cihat etmediğimizden Nur talebeleri olarak sorumlu olur muyuz, Mücahitlere katılsak, o da bizim davamız mı?
[35] Risale-i Nur Talebesinin Farklı Hatta Yanlış Düşünmesi Normal mi?
[36] Erzurum'da daha çok âlim ve Nur talebesi yetişmesinin sebebi ne olabilir; bunlara soğuk havanın etkisi olduğu söylenebilir mi?
[37] Bir Nur talebesinde bulunabilecek dua kitapları nelerdir?
[38] Ruh cesede nasıl galip gelir ve en önemlisi, gerçek bir Nur talebesinin ruhu nelerden haz alır?
[39] Risale-i Nur talebelerinin eğitim sistemi nedir? Cezaevinde yatıp da Nurları tanıyanlara farklı bir metod uygulanabilir mi?
[40] Nur talebeleri cennetlik midir? Öbür âlemde karşılaşacakları, diğer insanlardan farklı bir muamele var mı?
[41] Namaz Tesbihatında Neden Yalnızca Nur Talebelerine Dua Edilmektedir?
[42] İnsan, ister istemez içtimai hayata giriyor; kadın olsun, erkek olsun. Çalışma ortamında karşı cinsle beraber olma, tokalaşma gibi durumlar oluyor. Ne yapmalıyız, bu konuda Üstad'ın beyanı var mı?
[43] Risale-i Nur'a talebe olmanın şartı veya şartları nelerdir; Nur talebesi kimdir?
[44] Nur talebelerinin namaz tesbihatında okuduğu "Tuncina duası"nın anlamı nedir, okumak gerekir mi, bilgi verir misiniz?
[45] Bir Nur talebesinin işlediği sevaptan, diğer Nur talebeleri de hissedar oluyor. Sevapların dağılımı hakkında bilgi verir misiniz?
[46] Bir Nur talebesinin Hz. Hızır ile görüşmek istemesinde bir sakınca var mıdır?
[47] Hz. Ali ile Abdulkadir Geylani Hazretleri, neden Nur talebeleri ile ziyade meşguldürler?
[48] Dernek kurmak, işletmek ve üyesi olmak Risale-i Nur hizmetine uygun mudur? Nur talebelerinin dernek kurmasını nasıl değerlendirmeliyiz?
[49] Hakiki bir Nur talebesi Peygamber Efendimiz'in şefaatinden yaralanabilecek mi, Üstad bu konu hakkında müjde veriyor mu?
[50] Hakiki Nur talebesi olmamız için hangi prensipleri uygulamamız gerekir? Ve hakiki Nur hizmet dairesine girmemiz için ne icap eder?
[51] Allah yolunda hizmet edenlerin hayatları zorluklar ile geçer diye biliyorum. Risalelerde ise Nur talebelerinin işlerinde bir kolaylık rahatlık olduğunu, derdi maişet sıkıntısı çekmeyeceği söyleniyor. Bu iki bakış açısını nasıl birleştirebiliriz?
[52] Bazı Nur talebeleri, Üstad öyle yaptı diye cemaatle namazda Fatiha'yı imamın arkasında okuyorlar ve de seferi iken Hanefi olmalarına rağmen iki rekat değil, dört rekat kılıyorlar. Bu mevzularda kişinin mezhebine göre amel etmemesi uygun mudur?
[53] Neden bir Nur talebesi yaptığı hizmetten dolayı bir mükafat veya bir beklentisi olamaz veya isteyemez?
[54] Risale-i Nur Talebelerinin Sayısı Belli midir?
[55] Nur talebeleri neden başka kitap okumuyor; Üstad'ın hayatını çok iyi bilmelerine rağmen Peygamberimiz'in hayatını bilmiyorlar?
[56] Risale-i Nur talebelerinin, haşirde ayrı bir ümmet gibi haşrolacağına dair otuz üç hadis olduğu söyleniyor, bunlar hangileridir?
[57] Nur talebesi olmak için ne yapmak lazım; ne kadar ders okumalı, nasıl hizmet yapmalı, nasıl vird çekmeli?
[58] İleride tüm dünyayı kaplayan veya Türkiye'ye karşı bir savaş olursa; Risale-i Nur talebelerinin görevi nedir? Üstad bize bir görev belirlemiş midir?
[59] Nur talebeliği asfiya mesleği midir? Bununla ne kast ediliyor, açıklar mısınız?
[60] Babası hizmete karşı olan bir Nur talebesinin yapması gereken şey nedir, hangisi önceliklidir?
[61] Başka cemaatlere giden; ama Risaleleri de düzenli okuyup istifade edenler de Nur talebesi olabilir mi?
[62] Üstadımız siyasetten uzak durmuştur. Geldiğimiz noktada ise bazı Nur talebeleri siyasete girmekte ve bazı partileri desteklemektedirler. Aradaki dengeyi nasıl korumalıyız?
[63] Farklı tarikatların farklı virdleri vardır. Nur talebeleri de bunları vird edinip yapsa, bunda bir sakınca olur mu?
[64] Üstad'ın meşverette talebelerin fikirlerine göre kendi fikrini değiştirdiği olmuş mudur? Misal verir misiniz?
[65] Nur talebesi ya da bu dairede bulunabilmek için; her hafta Nur dersanesine gitmek mi gerekir? Kendi evimizi bir dersaneye çevirmeye çalışmakla da bu boşluk dolduralamaz mı?
[66] Üstad'ın tesbihatı uzundur; bizim bunlara vaktimiz olmuyor veya tembellik var bizde. Bu tesbihatı yapmaz isek sakıncası var mı? Bu durumda Nur talebelerinin duasına ortak olamaz mıyız, şahsı maneviye dahil olur muyuz?
[67] Müslümanlar arasında üstünlük takvadaysa, biz Nur talebeleri neden imanî meselelere daha çok çalışıyoruz, takvalı olmaya çalışmamız gerekmez mi?
[68] Bediüzzaman bütün ruhuyla ittihad-ı İslam için çalışıyordu. Fakat bugün Nur talebeleri Avrupa Birliği için çalışıyor. Avrupa Birliği, İslam birliğine engel değil mi? Ülkemiz Avrupa Birliği'ne alınırsa, İslam birliği sadece bir ideal olarak mı kalacak?
[69] Nur talebeleri öğle namazının akabinde Fetih sûresinin son beş ayetini okuyorlar, bunun hikmetleri neler olabilir? Neden bu sûreler ve neden öğle namazında?
[70] Hizmet ederken yeterince ıstırap duyamamak, ihlas veya iman eksikliğinden mi? Dua ederken ıstırap insanı olmayı istemek ne kadar doğru?
[71] Üstad'ın Bayram Ağabeyi Kore'ye savaşa gitmesine izin vermesini nasıl anlıyoruz? Halbuki o bir din muhaberesi değildi?
[72] Nur Talebesinin Vasıfları Nelerdir?
[73] Risale-i Nur, sahebe efendilerimizin gittiği yoldan gidiyor; sahebeler hayatı içtimaiyeye girdikleri halde -siyaset, meslek gibi- neden vakıf abiler sadece Risale-i Nur için çalışıyorlar?
[74] Neden Nur Talebeleri Üstadları Gibi Cübbeli-Sarıklı Gezmiyorlar?
[75] Bir Nur talebesi kardeşimizin, çalıştığı lokantaya ortak olmaya niyeti var. İlerde zarar edebilir düşüncesi var o kardeşimizde; elinden geleni yaptıktan sonra böyle bir şeyi düşünmesi uygun mu? Zarar ihtimalinden dolayı, ticaretten kaçmak doğru mu?
[76] Hulusi Ağabey, Üstad ile tanıştığı zaman, İhlas Risalesi yazılmadığı hâlde nasıl ihlasta birinci olmuş, fıtrattan gelen bir durum mudur?
[77] Nur Şakirtleri İtikatte Eş'ari midir?
[78] Kimler keramet gösterebilir veya gösteriyor? Nur talebelerinde kerametin pek görünmemesinin nedeni ne olabilir?
[79] Nur talebeleri neden vakit namazlarının çoğunu dershanelerde kılıyorlar da camilere gitmiyorlar? "Deccalin fitnesinin giremeyeceği tek yer camilerdir; eğer oraya da girerse evlerinize çekiliniz." şeklinde bir hadis var mı?
[80] Nur talebelerinin sayısı biliniyor mu, sayıdaki artış çok mu yavaş ilerliyor?
[81] Nur talebesinin zekât alması, Risale-i Nurların düsturlarına uygun mu?
[82] Üstad, kusurumuzu görmeye ve kendimizi beğenmemeye teşvik ediyor. İlerlemek adına, şunu başaracağım demek ve daha güzel şeyleri hedeflemek yanlış mı oluyor?
[83] Nur talebelerinin; "durugörü" denilen metafiziksel olayı incelemesi, öğrenmesi caiz mi?
[84] “Gül” ve “Nur” ve “Mübarekler” ve “Medrese-i Nuriye” hey’etleri ve "ümmî ihtiyarlar" ve "mâsumlar heyeti" gibi isimler neden kullanılmıştır?
[85] Nur Talebesine, Medeniyet Fantaziyeleri Nasıl Zarar Verebilir?
[86] Hulusi Ağabey gibi Nur'un ilk talebesi neden Üstad sadece Barla'dayken irtibatı var? Sanki sonrasında mevta olmuş gibi hiç irtibat yok. Lahika mektubu yok, Kastamonu ve Emirdağda. Bunu hâllini isteriz?
[87] Bulunmak zorunda olduğumuz bazı ortamlarda siyasi mevzular cereyan ediyor. Çok karamsar tablolar çizilerek insanlar yanlış yönlendiriliyor. Bu durumlarda Nur talebeleri olarak tavrımız nasıl olmalıdır?
[88] Sadık bir Nur talebesi nasıl olmalıdır? Her türlü imkan ve fırsatlara rağmen sadakatimizi ortaya koyamıyorsak, hizmetin manevi kazançlarından mahrum kalmamız ve ahirette mesuliyet altına girmemiz söz konusu olur mu?
[89] Risale-i Nur hakikatlerini bildiğim hâlde onu sahiplenemiyorum. Düsturları yerine getirmek istiyorum, ama bir türlü olmuyor; ne yapmam gerekir? İnandığımız gibi yaşamak için ne yapmalıyız?
[90] Nur talebeleri üretici değil de nakli bir bilgi sistemini kabul etmiş olmuyor mu? Halbuki biz Müslümanların üretici olması gerekir. Üstad Hazretleri bir şey söylemişse, olduğu gibi kabul etmek mi gerekiyor? Bu biraz bağnazlığa kaçmıyor mu?
[91] Risale-i Nur okuyan herkes Risale-i Nur talebesi midir? Bir insan hem tarikattan hem Risale-i Nur hizmetinden olabilir mi?
[92] Nur talebeleri ne zamana kadar siyasete karışmaz? Nurcular maddi cihada hazırlanıp da hicret edenlerin hareketlerine nasıl bakar?
[93] Neden çoğu Nur talebesi camideki cemaati bırakıp kendileri cemaat yapıyorlar? Camiye gitseler daha güzel olmaz mı? Her cemaat böyle yapıyor.
[94] Risale-i Nur'u okumaya başladığımdan beri film izlemeyi, günah olduğunu düşünerek bıraktım. Özellikle yeni çıkan filmleri izlemiyorum. Ancak daha önce izlediğim filmleri televizyonda görünce, nefsime mağlup olup izleyebiliyorum. Ne tavsiye edersiniz?
[95] Politikadan şayet Nur şakirtleri uzak dursalar, o alan boş kalmış olmayacak mı? İki tarafı da dengede götürmek gerekmez mi? Bir tarafı boş bırakmak başka olumsuzlukları doğurmaz mı?
[96] Nur talebesi, akrebiyet-i İlahiyeye mazhardır deniliyor. Sitede ise akrebiyet-i İlahinin vehbi olduğunu okudum. Bu haslet sadece Nur talebeleri için mi geçerli?..
[97] Günümüz sefahatinden nasıl kendimizi muhafaza edebilir ve takva sahibi olabiliriz? Risaleler zaviyesinden bakabilir misiniz?
[98] Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur hizmetini şahsi kemalatına bile alet etmediğini belirtiyor. Ona talebe olmak isteyen bizler nasıl hareket edersek, bu hizmeti şahsi kemalatımıza alet etme yanlışına düşmüş oluruz?
[99] Nur cemaati neden Risale-i Nurları önde tutuyor? Oysaki en başta Kur'an'dan âyetlerin ve Peygamber Efendimiz'den hadislerin olması gerekmez mi?
[100] Risale-i Nur'a intisap etmek ne demektir ve bu intisabın iktizası nedir?
[101] Namaz tesbihatında okuduğumuz esmâ-i hüsnâlar, halkın bildiği, bazı kitaplarda da yazılı olan 99 ismin tamamını kapsamıyor. Üstad Hazretlerinin, tesbihatta ya da Cevşen'de geçen esmâ-i hüsnâları tercih etme ya da nakletme ruhsatını nasıl anlamalıyız? Yani, neden herkesin bildiği doksan dokuz ismin aynısını biz tesbihatta okumuyoruz?
[102] Nur cemaatinden bir arkadaşa sordum, siz niçin sakalınızı kazıyorsunuz diye? Verdikleri cevap, büyüdükten sonra kesmek haramdır, şeklindeydi. Büyümeden kesilirse haram olmadığı ifade ediliyor. Bunun doğrusu nedir acaba?
[103] Siyaseti, etkilenmeden takip etmek mümkün değil mi? Nur talebesi, feraseti ve Risale-i Nur mihengiyle doğru yanlışı ayırd edemez mi? Yoksa, siyaseti hiç takip etmemeli miyiz?
[104] Risale-i Nur dairesi içerisinde; bir büyükten tasavvufi zikir ders olarak alınabilir mi? Üstad Hazretlerinden; hizmette abiler aracılığıyla gelen özel zikir var mıdır?
[105] Şu kâinat kitabında, bir günde neleri tefekkür etmeliyiz, açıklar mısınız?
[106] Nur medresesinde kalan kişi ile kalmayan kişi arasındaki farklar nelerdir?
[107] Medreselerde yapılan program çerçevesinde; medresede kalan ile kalmayan arasında dağlar kadar fark vardır. Bunun böyle olması itibariyle, bir kişinin hizmette Nur talebesi olması; belli bir süre için medresede kalmayı mı gerektirir?
[108] Can sıkıntısının iman kuvvetiyle ilişkisi var mı? Nur talebelerinde, Kur'an ve iman ilimlerini tahsilden sonra, can sıkıntısı, zevk alamama, hiçbir şey yapamama gibi hâller olur mu?
[109] İmanımızı insanlara da ispat etmekle mükellef miyiz? İnsanların bizim hakkımızdaki zanlarını, inancımızı sorgulamalarını, kınamak için kusurumuzu aramalarını umursamayıp, "Allah bizi biliyor, O'nun rızası daha önemli." diyerek yolumuza devam etmekte mahzur var mıdır?
[110] Yıllardır Risaleleri okuyorum elhamdülillah... Ama bir şey asla takviye olmuyor; havf duygusu... Rabb'ime karşı havf duygusu duymak istiyorum, ama neden olmuyor?.. Hep bu yüzden günahlara sürükleniyorum; ne yapmalıyım?..
[111] Tarikat ehli kardeşlerimiz, kendi şeyhlerini, Allah'ın aynası olarak hayal edebiliyorlar. Nur talebeleri bu konuda neler yapabiliyorlar veya yapmalılar?
[112] Üstad velayet makamından bahsediyor mu; tam olarak ne demektir? Bu makam Kur'an ve sünnete uyuyor mu; bu makama nasıl çıkılır?
[113] Nefsim, kendinin vazgeçilmez olduğunu zannediyor; insanlar hep beni dinlesinler istiyor. Bunu aşmak için ne yapmam lazım?
[114] İmamet, hilafet, ittihad-ı İslam ve İslam şeriatı değerlerimizin kuvveden fiile çıkmasını hedeflemek ve bunun için çalışmak bir Nur talebesinin vazifesi midir?
[115] Hizmet adına ya da zor durumda kaldığımızda "Medet Ya Üstad!.." ya da "Himmet Ya Üstad!.." demekte bir sakınca var mı?
[116] Bediüzzamanın şiddetle siyasetten kaçınması, talebelerini de siyasetten uzak tutmasına rağmen Nur cemaatinin önde gelen isimleri 12 Eylül referandumunda EVET diyeceklerini ve demek gerektiğini medya yolu ile ilan ettiler. Yapılanlar sizce doğru mudur?
[117] Arkasına aldığı halk kitlesiyle, "Zalimler için yaşasın cehennem!.." sloganı ile tepki gösteren Üstad'ın bu yaklaşımı bizim için model olabilir mi? Müsbet hareket ile nasıl bağdaştırabiliriz? Nur talebelerinin nümayişlere katılmamalarını nasıl izah edersiniz? Bu ifade beddua değil mi?
[118] Nur talebesi olarak İran'a bakış açımız nasıl olmalı? "Müslüman bir ülke ama, uzak durmak gerekir!.." şeklinde yorumlar var. Toptancılık hatalı bir bakış değil mi?
[119] Bir Nur talebesinin bir günü nasıl geçmeli, yirmi dört saatini nasıl değerlendirmeli, nelere dikkat etmeli; ibadetler, yeme-içme, uyku, konuşma hususundaki tavrı nasıl olmalıdır?
[120] Nur talebesinin herhangi bir fen ilimini tahsil etmesine gerek var mı? Yoksa "Risale-i Nur bana yeter!.." mi demesi lazım?
[121] Vakıf kardeşler, cemaat fertleri ile çoğu zaman gergin olabiliyor ve "Ben bilirim, benim dediğim olur." şeklinde dayatmalar görünüyor. Bunun sebebi ve çözümü ne olabilir?
[122] İslam dünyası paramparça edilmişken, tek çare ittihad-ı İslam iken, Nur talebeleri neden ümmeti birlik olmaya davet etmiyor?
[123] Vakıf ağabeylerin hatıraları çoğu zaman birbirini tutmuyor, birbirine çok zıt şeyler anlatılabiliyor. Bu nasıl olabilir, bu durumdan etkilenmemek için ne yapmamız gerekir?
[124] Hz. Ali der ki: "Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz." Bunun Risale-i Nur'ca yorumu yapılsa nereler alıntı yapılabilir? Üstad Hazretlerinin kendi zamanında haksızlığı hak dava edenlere susma ile karşılık vermesini nasıl anlamalıyız?...
[125] Türkiyede yapılan eylemler; Nur Talebelerinin tasvip edebileceği eylemler midir? Üstad bu yapılanları kabul eder miydi?
[126] İmam Rabbani Hazretleri "Namazdan hemen sonra dua okumak bid'attir." diyor. Biz ise farzın akabinde Tuncina duasını okuyoruz. Bilgi verir misiniz?
[127] Samimi bir mümin ile halis bir nur talebesinin, ahiretteki makamlarının farklı olacağını ifade etmenin hikmeti ne olabilir?
[128] Risale-i Nur şakirdlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu feragat ve fedakârlığın ve bu derece sebat ve sadakatın sebebi ne olabilir?
[129] Hayatını Nurlara vakf etmek, vakıf olmak, evlenmemek sünnete muhalif değil mi?
[130] Bir ağabey; "Risale-i Nur'u bütüncül olarak kabul etmeyen, nurcu değildir." diyor. Esas olan imanın akidelerine ters düşmemek değil midir? Herkes Risalelerin her meselesini anlayıp kabul etmeyebilir; konuyu biraz açar mısınız?
[131] "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir." Bu ayet Nur cemaatindeki ayrılıklara bakar mı?
[132] Üstad hayatta iken Nur talebelerinde ayrılık başlamış mıydı, ağabeylerin birbirleri ile uyuşmazlığı var mıdır?
[133] Risale-i Nur kitaplarını günümüzde okuyarak evliya, halife, hazret veya insanı kamil olan bir zat var mı? Yok ise maksada ulaştırmayacağı açık bir şekilde görülmektedir?..
[134] Eşim ehl-i tariktir ve benim Nur medresesine gitmemi istemiyor. İşi inada bindiriyor, yardımcı olur musunuz?
[135] Medresede esnaf bir ağabeye hakaret edilirken, vakıf ağabey orada olmasına rağmen müdahale etmiyor. Esnaf ağabey de vakıf ağabeyden darılıyor. Böyle durumlarda ne yapmalıyız?
[136] Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Hüsrev Altınbaşak Ağabeyi Üstadımızın vefatından sonran başa geçebilecek en uygun kişi olarak görüyor, ama sonra neden ayrılıyor?..
[137] Nur talebeleri cumhuriyete karşı görünüyorlar! Ne zaman sizinkilerle konuşsak; cumhuriyetin başlangıç döneminde olmamış veya birkaç kişi üzerinde yoğunlaşılmış bilgiler duyuyoruz; herkesin bir gecede cahil bırakılması, alimlerin asılması, Osmanlının hatasızlığı vs...
[138] Üstad'ın, Hüsnü Bayram Ağabeye şifahi olarak ifade ettiği; "Ben talebelerimi alem-i ervahta seçmişim. Kardeşim! Senin bir beldede bulunman, orada Risale-i Nurları okuman, göstermen, o beldeye bedeldir." sözünü nasıl anlamalıyız?
[139] Üstadımız talebeliğin şartlarında "Sözleri kendi malı bilmek" diyor. İçtimai hayatta bu mümkün mü? Veya Nur Talebesi olmak için illa vakıf mı olmak gerekir?
[140] Kabir başlarında Risale-i Nur okuyan nurcular var ve doğal olarak eleştiri alıyorlar. Bu ifrat değil mi, Üstad böyle bir şeye izin vermiş mi?
[141] Ben ırk olarak Türk kökenliyim. Kur'an ve Risale-i Nur talebesi olmak istiyorum. Fakat Bediüzzaman farklı bir ırktan olduğu için, şeytan çok vesvese veriyor. "O Kürt, sen Türksün." diye; istemiyormuşum gibi; bunları nasıl aşabilirim?
[142] "Cemaatle namaz kılındığında; bir kişinin sesli tesbihat yapması yetersiz olur, herkesin kendisi de tesbihat yapmalı." şeklinde bir şey duydum, doğru mu? Üstad zamanında öyle mi yapılmış?
[143] Tesbihatın öneminden bahseder misiniz? Tesbihatı yaptığımız zaman Üstadımız ile aramızda bağ oluşuyor mu?
[144] Günümüzde yaşanan darbe girişimine bakmak bizde tarafgirlik hissi uyandırır mı? Bu olayları ve dünyada kopan cereyanları, çarpışmaları takip etmekte sakınca var mı? Bilgi kirliliği had safhada bir de...
[145] BEDİÜZZAMAN VE NUR TALEBELERİYLE, PARALEL YAPI (FETÖ) ARASINDAKİ DERİN FARKLAR
[146] Kendi yaptığımız tesbihatın sonunda da sure ve ders okumak zorunda mıyız?
[147] "Her Nur talebesi imanla kabre girecektir." ifadesi ucba girer mi, nasıl anlamalıyız?..
[148] Bazı Nur talebeleri, namazlarda okunan Kur'an-ı Kerim'i veya tesbihatları makamında okumuyorlar. Düz okuyorlar. Bir kişi de düz okuyup manaya ehemmiyet vermenin daha doğru olduğunu söyledi. Yani camilerdeki gibi makamında okumaktan bahsediyorum; nasıl yapmalı?
[149] Nur Talebelerinin, Necip Fazıl Kısakürek'e bakış açısı nasıl olmalıdır? İyi yönünü alıp, kötü yanını almadan; kitapları okunabilir mi? (Milliyetçilik damarı olması, şeyhinden büyüğünü tanımadığı için alimleri tahkir etmesi vs...)
[150] Nur talebelerinin, tarikattaki gibi, düzenli bir şekilde zikir, vird, evratları var mı; bu konuda nasıl davranılıyor?
[151] Nur Talebelerinin; vatan için savaşmadıkları, çatışmadıkları, PKK sempatizanlarını dövmedikleri bahanesiyle eleştiriliyorlar. Van'da inşa edilen Bediüzzaman Külliyesinin yakılma hadisesinde öcünüzü almıyorsunuz diyorlar. Dahildeki bu hadiselere bakış açımız nasıl olmalı?
[152] Medresedeki vakıfların ve Üstad'ın, odada tek başlarına yatmaları sünnete aykırı değil mi; konu hakkında bilgi verir misiniz?
[153] Nur talebeleri, zamanında fıtratları farklı olmasına rağmen uhuvveti nasıl tesis etmişler? Şimdilerde yaşanan fıtrat çatışmalarının nedeni nedir?
[154] Saff-ı evvel ağabeylerin; sadece Risale-i Nur okumalarını, başka eserlerden istifade etmemizi önermemelerini nasıl anlayabiliriz?
[155] Ben Risale-i Nur talebesi olma yoluna baş koymuş biriyim. Bunun için üniversite eğitimime ara verdim. Bulunduğum yerde "Bir nur talebesinin ehl-i dünya eğitimine ihtiyacı yoktur, hakkıyla Risale-i Nur okusa yeterli olur." deniliyor. Bu konuya bakış açımız nasıl olmalı?
[156] Cumhuriyet döneminde şapka sebebiyle asılan alimleri, Üstada yapılan işkenceleri, dinin toplum hayatından nasıl çekip alındığını gördüğümüz halde, meşrebimize ters düşmemek için bunları eleştirmeyecek miyiz? Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur? Mustafa Kemal kendini topluma mal etmiş bir şahıs, onu ve yaptıklarını eleştirme yolu neden Nur talebesine kapatılıyor?
[157] Nur talebelerinin "İ'la-yı Kelimetullah" ve "Nizam-ı Alem" gibi gayeleri var mıdır?
[158] Risale okumalarını aksatan, namaz kılmakta zorlanan, malayani işlerle ilgilenen, gaflet çöken birine ne önerebilirsiniz? Kişinin bu duruma düşmesinde günahların etkisi var mı?
[159] Nur talebesi ağabeylerden "Risale-i Nur olmasaydı, Kur'ân'ı anlayamazdık." , "Kur'ân, Risale-i Nur olmadan anlaşılmaz." benzeri sözler sudur ediyor. Bu sözler ifrat-ı muhabbet midir, yoksa hakikat payı var mıdır? Bu sözleri duyanlar, "Peki 1.400 yıldır Kur'ân anlaşılmıyor muydu?" diyerek bu sözleri küfür görüyorlar!..
[160] Kardeşler arasında çabuk sinirlenen bir yapıya sahibim. En ufak bir arızada, kendimi tartışma içerisinde buluyorum. Sükut edebilsem problem çıkmayacak ama susamıyorum bir türlü. Ne önerirsiniz?
[161] Hizmet eden bir ağabeyin, uzun zaman bedensel sıkıntı çekmesine rağmen hizmeti aksatmadığını söyleyerek, iş esnasında gelmeyenlere gösterdiği tavır; ihlasa münafi olur mu?
[162] Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından zikredilen meşveret için; birkaç kişinin önceden organize olup, kulis yaparak, meşverette ortak hareket edip, başkalarına kendi fikirlerini oylama usulüyle de olsa kabul ettirmeye çalışması meşveretin esaslarına uygun mudur?
[163] "Mübarek gün ve geceleri neden diğer insanlar gibi camide kutlamıyorsunuz? Yine vakit namazlarını beraber kılıyorsunuz ama neden bunu camide yapmıyorsunuz?" sorularına nasıl cevap verilebilir?
[164] Ayda iki bin sayfa okuyan, haftada beş gün derse giden; fakat ihlasın eksik olduğunu düşünen birisi, Cevşen okuyamıyor, kısa tesbihat yapıyor, ne önerirsiniz?
[165] Risale-i Nur okuyanların ya da tesbihat yapanların sevaplarının ortak olmasına dair elimizde olan veriler nelerdir, izah eder misiniz?
[166] Risale-i Nur mesleğinde; hanımların yüksek eğitim sahibi, üniversite mezunu olmalarına bakış açısı nedir?
[167] "Risale-i Nur kutsal kitaptır Said Nursi de peygamberlik vazifesi ile gelmiştir." ifadesini kullanan birisinin itikadi durumu nedir?
[168] Medresede üç kardeşten biri kusurlu ise, diğer ikisi o kardeş hakkında -zahiren bilgi edinmek amacıyla- konuşsa gıybet olur mu? Kulis yapmak ile ilgili bilgi verir misiniz?
[169] Nizamlı ve programlı yaşamak nasıl olmalıdır? Günlük nasıl bir program yapılmalıdır? Bir dava adamının notlarında geçen "Bir insan meş’ûr ve sebatkâr bir şekilde çalışmasını ve nizamlı yaşamasını bilmezse, kabiliyetlerini inkişaf ettiremez." Sözünün izahı nasıldır?
[170] "Müdebbir" kelimesinin kullanımına baktığımız zaman Allah (c.c) için kullanılan bir sıfat iken, bu sıfatı insanlar için; özellikle Risale-i Nur dairesi içerisindeki abiler için kullanmak doğru mudur?