Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bedihi kader" ve "nazari kader" arasındaki fark nedir?
[2] "Beytü'l-mal" ve "Beytü'l-Haram" nedir, açıklar mısınız?
[3] "Belki" İfâdesi Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
[4] "Benlik (ene)" ve "enaniyet"in farkı nedir; "nefis" ile "ene" aynı şey midir? Bir şeyi kabul etmemekle, nefsini temize çıkarmak aynı şey midir?..
[5] "Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile cennet birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.
[6] "Belagat" ve "icaz" kavramlarını, farklarıyla birlikte açıklar mısınız?
[7] "Beyanname" ve "tarifname" kavramlarının arasındaki farkı açıklar mısınız?