Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Cesed-i necmi ve beden-i misali ne demektir?
[2] "Cüz cüz'i" ve "küll külli" kavramlarını açıklar mısınız?
[3] "Cevher" ve "araz" kavramlarını açıklar mısınız?
[4] "Cüzi tecelli" ifadesi geçiyor Risalelerde. "Cüzi tecelli" nasıl olur, böyle bir şey var mıdır?
[5] "Cüz'i irade" nedir? İnsana verilen cüz'i iradenin kiminde daha güçlü kiminde daha zayıf olması yaratılıştan mıdır?
[6] "Cehl-i mürekkep" ne demektir?
[7] "Cüzi fazilet" ile "külli fazilet" ne demektir, açıklar mısınız?
[8] "Cüz-i ihtiyari" ve "cüz-i irade" aynı manaya gelen kavramlar mıdır?
[9] "Cüz-küll, cüzi-külli" kavramlarını açıklar mısınız, aralarında ne gibi fark vardır?
[10] "Cesed-i necmî", "beden-i misalî", "Ruh-u Muhammedî" ve "Hayat-ı Muhammedi" kavramlarını izah eder misiniz?
[11] "Cezb" ve "incizab" kavramlarının izahını yapar mısınız? Latife-i Rabbaniye ve seyrü sülûk açısından nasıl anlamalıyız? Üstadımız nübüvvet için; "İncizabdır, cezb-i Rahmânîdir" diyor...
[12] "Cazibe, dafia, mümsike, musavvire, müvellide" ifadeleri Türkçe'de hangi manalara geliyor, açıklar mısınız?
[13] "Cüz-i ihtiyari" gibi, "cüz-i ilim", "cüz-i kudretimiz" de var mıdır?
[14] "Cesed-i Misalî" Ne Demektir?
[15] "Cüzi istifade" kavramı ne demektir, biraz açar mısınız?
[16] İnsanda "cüz'i kudret" yok mu? Eğer var denilse, o zaman "Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır." ulvi beyanına zıt olmuyor mu; -haşa- yaratmada ortaklık gibi bir vaziyet ortaya çıkmış olmaz mı o zaman?