Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Kader" ve "cüz’i irade" nedir ve nasıl tarif edilebilirler?
[2] Kab-ı Kavseyn ne demektir?
[3] "Kitab-ı Samedaniye" kavramını izah eder misiniz?
[4] Kader, kader çeşitleri ve kaderle ilgili kavramları açıklar mısınız?
[5] "Kitab-ı Mübîn", "İmam-ı Mübîn", "Levh-i Mahv İspat" kavramlarını açıklar mısınız?
[6] "Kuvve-i vahime" ne demektir, açıklar mısınız?
[7] "Kainat", "masiva", "alem" ve "mahlukat" kavramlarının farklarını izah eder misiniz?
[8] "Keramet" ve "ikram"ın farkları nelerdir?
[9] "Kemiyet" ve "keyfiyet" ne demektir, açıklar mısınız?
[10] "Külli istiğfar" ne demektir, açıklar mısınız?
[11] "Küfür" ve "isyan" ne demektir, açıklar mısınız?
[12] "Kitab-ı mübin" ve "levh-i mahfuz" kavramlarını izah eder misiniz?
[13] "Kemal" ne demektir; kâinattaki tecellilerine örnek verir misiniz?
[14] "Kuvve-i gadabiye", "kuvve-i akliyye", "kuvve-i şeheviyye" hakkında bilgi verir misiniz?
[15] "Kafir", "fasık" ve "ehl-i dalalet" kimlerdir, açıklar mısınız?
[16] "Komünizm", "sosyalizm" ve "kapitalizm" kavramlarını Risele-i Nur ışığında izah eder misiniz?
[17] "Kaderin haşiyeleri" ne demektir?
[18] "Kalbi hayat" ve "ruhi hayat" ifadelerinin arasındaki fark tam olarak nedir?
[19] "Kanun" ile "namus" arasındaki farkı izah eder misiniz?
[20] "Külli" ve "cami'" kavramlarını izah eder misiniz?
[21] "Keşf" ile "şuhud" kavramlarını izah eder misiniz?
[22] Kalbin yeri neresi, maddi kalp ile manevi kalp arasında münasebet var mıdır?
[23] "Kader programı" kavramını izah eder misiniz? Bütün insanlar ve diğer canlılar bu program dahilinde mi hayatlarını sürdürmektedirler?
[24] Kalb-i umumi ve vicdan-ı umumi arasındaki fark nedir? Kalp, vicdan, fıtrat ve ruh bağlantılı olarak açıklar mısınız?
[25] "Kuva", "kavanin", "kuvvet" ve "tabiat" kavramlarını açar mısınız?
[26] "Küfr-ü inadî" ve "temerrüd-ü irtidadî" arasında fark var mıdır, bunların temsil ettikleri felsefi görüşleri nedir?
[27] "Kıyas-ı hadsî-i hafî" , "kıyas-ı istikraî" , "kıyas-ı mürekkeb ve müteşaab" , "kıyas-ı hâdi" , "kıyas-ı hafi" , "kıyas-ı hâdi'-i müşebbit" , "İşkal-i mantıkıyeyi kıyas-ı istikraî" , "istikra ve tetebbu ve istikra-i tâm" kavramlarını örneklerle izah edebilir misiniz?
[28] "Külliyet" , "umumiyet" ve "şümul" kavramlarının farklarını açar mısınız?