Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Lümme-i şeytaniye" kalpte olduğu ifade edilen bu kavram hakkında bilgi verir misiniz?
[2] "Levh-i mahfuz" ne demektir, açıklar mısınız?
[3] Lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i münezzehe kavramlarını sadece Üstad mı kullanmıştır, yoksa diğer alimlerden de kullanan var mı?
[4] "Letaif" ile "havas" kavramlarını izah eder misiniz, farkları nelerdir?
[5] "Lafızperestlik" ile "belagat" hakkında bilgi verir misiniz, aralarındaki farkı izah eder misiniz?
[6] "Latife", "his", "kuvve", "kabiliyet", "istidat" gibi kavramları aynı şeyler olarak anlasam da, Risale-i Nur'da farklı şeyler olarak geçiyor. Örneklerle farklarını açıklar mısınız?
[7] "Latife-i Rabbaniye", "âlem-i halk" ve "âlem-i emir" kavramlarını izah eder misiniz? Bunların "sır", "hafî", "ahfa" ile ilişkileri nasıldır?
[8] "Lisan", "beyan", "kelam" ve "huruf" kavramları arasındaki farkları açıklar mısınız?
[9] "Lümme-i şeytaniye" ile "nefs-i emmare" kavramları arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?
[10] "Lümme-i şeytani" kavramı ile ilgili ayet-hadis var mı, yoksa böyle bir şeyi Said Nursi mi söylemiştir?
[11] "Levh-i Mahfuz", "Levh-i Mahv ve İspat", "mutlak kader" ile "muallak kader" kavramları arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?
[12] "Lezzet" ve "saadet" kavramları arasındaki nüans / fark nedir?
[13] "Layezal" ve "lemyezel" kavramlarını açıklar mısınız?
[14] "Lâhika" ne demektir? Bu sözcüğü sadece Üstad kullanmamış, diğer kullanıcılar da aynı anlamda mı kullanmışlar acaba?