Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Nur-u Muhammedî ifadesini biraz açıklar mısınız?
[2] "Nokta-i istimdat" ve "nokta-i istinat" nedir; nasıl anlaşılmalıdır?
[3] "Nazik", "nazenin" ve "nazdar" kelimelerinin izahı nasıldır; aralarındaki fark nedir?
[4] "Nefis", "iblis", "şeytan", "ene" kavramlarının izahı ve ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
[5] "Nefis" ile "ene" aynı şey midir? "Ene", "irade", "benlik", "enaniyet"; bunların benzerlikleri veya farklılıkları nedir, nasıl ayırt edilir?
[6] "Nur" ve "ziya" kelimelerinin risalelerdeki anlam farkı nedir?
[7] "Nar" ve "nur", neden birbirine yakın ve gayeleri birbirinden uzak?
[8] "Nasip kısmet" ne demektir, izah eder misiniz?
[9] "Nizam-ı hikmet" kavramını, Külliyat'ta kullanılan geniş manasıyla açıklar mısınız?
[10] "Nokta" ve "nükte" kavramlarını izah eder misiniz?
[11] "Nefis" ve "fıtrat" kavramlarının mahiyetleri nedir, birbirinden nasıl tefrik edilir?
[12] "Nesc" ve "nakş" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?
[13] "Nur-u Muhammedi" nedir? "Ruh-u Muhammedi"den farklı mıdır?
[14] "Nur" ile "nuranî" kavramları arasındaki fark nedir?
[15] "Nifak" ve "Şikak" kavramlarını ve farklarını açar mısınız?
[16] "Nübüvvet" ve "risalet" kavramları arasındaki fark nedir?
[17] "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?
[18] "Nisbet-i kayyûmiyet" ile "Cilve-i kayyûmiyet" kavramları arasındaki farkı açar mısınız?
[19] "Nefis" ile "duygu" arasındaki münasebet nedir, bunların vücud-u haricisi var mıdır? İnsandaki nebati ve hayvani duygular nelerdir?