Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Ubudiyet ile vazife-i risalet arasındaki ince sınırı nasıl algılamalıyız; birbirinden farkları nedir?
[2] "Unsuriyet milliyeti" ne demektir, bilgi verir misiniz?
[3] "Ucb" ve "gurur" arasındaki fark nedir?
[4] "Ucb" , "gurur" , "kibir" , "riya" ve "sum'a" arasındaki farklar nelerdir?
[5] "Unvan-ı mülahaza" ne demektir, açıklar mısınız?
[6] "Usuli ve afaki" deliller aynı mıdır? "Afaki" kelimesi objektif, tarafsız manasına gelmektedir, bildiğim kadarıyla. Buna binaen "usuli" kavramını geçmiş deliller olarak mı algılamalıyız?
[7] "Ulema-i zahir" ve "ulema-i batın" kavramlarını açıklar mısınız?
[8] "Uluhiyet-i Mutlaka" ne demektir? Allah'ın ilahlığının sınırsız yani belli bir yerin, bölgenin, alanın ilahı olmadığı, O'nun ilahlığının sınırının olmadığı anlaşılabilir mi?
[9] "Ubudiyet-i külliye" ne demektir, Külliyat'ta nasıl izah ediliyor?
[10] "Ubudiyet-i fikriye" , "ubudiyet-i fıtriye" , "ubudiyet-i fiiliye" , "ubudiyet-i hassa" ve "ubudiyet-i külliye" kavramlarını açar mısınız?