Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Vasıf" ve "ittisaf" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?
[2] "Vicdan" nedir, görevleri nelerdir? "Vicdaniyat" denilince ne anlaşılmalıdır?
[3] "Vahidiyet" , "Vahdaniyet" , "Ehadiyet" ve "Ferdiyet" kavramlarını ve farklarını genişçe açar mısınız?
[4] "Vakıa-i hayaliye" ne demektir, açıklar mısınız?
[5] "Vücut" ve "ceset" arasında bir fark var mıdır?
[6] "Vahidiyet" ve "ehadiyet" nedir, aralarındaki farkı izah eder misiniz?
[7] "Vahid-i kıyasi", "mana-yı ismi", mana-yı harfi", "alet-i inkişaf" kavramlarını izah eder misiniz?
[8] "Vekil" ve "varis" kelimelerinin izahı nasıldır, aralarında nasıl bir fark vardır?
[9] "Vecd" ve "gaşy"ne demektir, aralarındaki fark nedir?
[10] "Vazife-i imaniye", "hizmet-i Kur'aniye", "ehl-i hakikat ve tarikat" ifadelerini izah eder misiniz?
[11] "Vehim" veya "vehmî" kavramları Külliyat'ta, bazı yerlerde şeytanın vesvesesi diye geçiyor. Bazı yerlerde de aklın yargısı, yani "şek" ile "cehil" arası gibi bir makam veriliyor. Şeytanın yargısı ile aklın yargısı arasında ne alaka vardır?
[12] "Velayet-i vusta" hakkında hem sitenizden hem başka yerlerden okuyoruz; ancak tam açılmıyor, biraz daha geniş bilgi verir misiniz?
[13] "Vesvese" ile "şüphe" kavramları arasında fark var mı?
[14] "Vahiy" kavramının / teriminin tanımı Risalelerde geçen şekliyle nasıldır ve Risalelerde geçen şekliyle çeşitleri nelerdir?
[15] "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..
[16] "Velayet-i Ahmediye" ile "Risalet-i Ahmediye" kavramlarını ve farklarını açıklar mısınız?