Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Zikir" ne demektir, açıklar mısınız?
[2] "Ziakıl", "ziruh" ve "zihayat" ifadelerinin analamları nedir, açıklar mısınız?
[3] "Zühd" ve "takva" ne demektir? Bu zamanda bunların pratik olarak uygulama örneklerini verip, dikkat etmemiz gereken konuları Risale-i Nur perspektifinde izah edebilir misiniz?
[4] "Zihayat" ve "zevilhayat" kavramları arasında fark var mıdır?
[5] "Zeval ve fena", "nefy ve inkâr", "naks ve kusur", "idrak, şuur ve akıl", "adem ve idam", "kibir, gurur ve enaniyet", "heva ve heves", "niyet ve nazar." Bu kavramları izah eder misiniz; aralarındaki farklar nelerdir?
[6] "Zecr tokatı" nedir; örnek verebilir misiniz?
[7] "Zındıka komitesi" ne demektir, insi midir cinni midir, şeytanla bağlantıları var mı, bilgi verir misiniz?
[8] "Zerre"nin şuursuz olduğunu söylüyorsunuz. Buna bir deliliniz var mı? Şuurlu olarak hareket etmeleri nasıl şuursuz gösteriyor onları? Atomların ilim sahibi olmadığını nereden biliyorsunuz?
[9] "Zihin" ile "fikir" arasındaki fark nedir? Bunlarda nasıl iktisat edebiliriz?