Ana Sayfa

Sorularla Risale

Otuz Üçüncü Mektup

Marifet-i İlâhiyeye pencereler açan otuz üç pencereli risale olup, bir cihette Otuz Üçüncü Söz olduğundan, Sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya derc edilmemiştir.

Otuz İkinci Mektupİşarat-ı Gaybiyye Hakkında Bir Takriz