Ana Sayfa

Sorularla Risale

AHMET KÖROĞLU (Nur postacısı) (l903-l965)

Mesleği şoförlük olduğu için, Nur Postacılığını rahatlıkla yapıyordu.

İnebolulu Ahmed Köroğlu, Kastamonu ile İnebolu arasında Nur Postacılığı yapıyordu. Kastamonu'da yazılan Nur Risalelerinin kıymetli parçalarını, Âyetü'l-Kübra, Âyet-i Hasbiye gibi Nur şualarını İnebolu'daki Nur yazıcılarına ulaştırıyordu.

l943'te Üstad Bediüzzaman'la birlikte Denizli hapsinde yatıp, bütün maznunlarla birlikte o da beraat etmişti.

(Son Şahitler kitabının, ikinci cildinden derlenmiştir...)

OKUNMA: 2328

Sorularla Risale