Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 40. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:
1. Mahlukatın en mükemmel varlığı Allahın ezelî ilmindeki mevcudiyetidir. O halde ilmindeki hakiki ve mükemmel vücutlardan başka, yaratılanları seyir ve onları müşahede edenlerin nazarıyla bakmanın hikmetini anlatır mısınız?
2. “Dördüncü hakikat bab-ı cud ve cemal olup, ism-i cevvad ve cemilin cilvesidir.” cümlesinde cemal ve cemilin mana farkı var mıdır? Cud ve seha farklı manalar ihtiva ediyor mu? Ayrıca cemale sermedî, kemale ebedî tabiri kullanılmış. Nasıl anlamalıyız?
3. Nihayetsiz cud ve seha nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ister ifadesinde, cud ile ihsanın, seha ile nimetlendirmenin münasebetini nasıl anlamalıyız?
4. “Daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlık göstersin.” cümlesi ahirette de ibadetin olduğunu ihsas ediyor. Halbuki ahirette mecburi vazifelerin olmayacağını biliyoruz.
5. Enbiya ve evliyalar için “mehasin-i rububiyetin dellalları” tabiri kullanılıyor. Bu ifadeyi biraz açar mısınız?
6. Daimi kemalatın daimi tezahür istemesi bir zorunluluk mudur? Ayrıca “bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymetinin sukut etmesi” Allah’a bir noksaniyet getirmez. Bu konunun haşirle münasebetini aydınlatır mısınız?
  

Mahlukatın en mükemmel varlığı Allahın ezelî ilmindeki mevcudiyetidir. O halde ilmindeki hakiki ve mükemmel vücutlardan başka, yaratılanları seyir ve onları müşahede edenlerin nazarıyla bakmanın hikmetini anlatır mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Dördüncü hakikat bab-ı cud ve cemal olup, ism-i cevvad ve cemilin cilvesidir.” cümlesinde cemal ve cemilin mana farkı var mıdır? Cud ve seha farklı manalar ihtiva ediyor mu? Ayrıca cemale sermedî, kemale ebedî tabiri kullanılmış. Nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Nihayetsiz cud ve seha nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ister ifadesinde, cud ile ihsanın, seha ile nimetlendirmenin münasebetini nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlık göstersin.” cümlesi ahirette de ibadetin olduğunu ihsas ediyor. Halbuki ahirette mecburi vazifelerin olmayacağını biliyoruz.


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Enbiya ve evliyalar için “mehasin-i rububiyetin dellalları” tabiri kullanılıyor. Bu ifadeyi biraz açar mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Daimi kemalatın daimi tezahür istemesi bir zorunluluk mudur? Ayrıca “bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymetinin sukut etmesi” Allah’a bir noksaniyet getirmez. Bu konunun haşirle münasebetini aydınlatır mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3879

Sorularla Risale