Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 41. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Dokuzuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:
1. “Hodgâm insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği şeye de zıttır.” denilmekte ve kâfirlerin Allah’ın düşmanı olduğu bununla izah edilmektedir. Bu genel bir kaide midir? Meselâ, şeytan Allah’ı biliyorken inkâr ve muhalefet etmiştir. Bu meseleyi açar mısınız?
2. “Cenâb-ı Hak hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişuur ve müştak bir ayinede müşahede etmek ister.” cümlesini açıklar mısınız?
3. Beşinci surette geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde nişan, yaver-i ekrem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?
4. O Yaver-i Ekremi dinleyen bütün ahali onun padişahtan istediklerine iştirak ediyor, “Evet biz de istiyoruz diyorlar”. Buradaki ahaliden maksat sadece insanlar mıdır? Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor.
5. Buradaki nimetler ahirettekilerin numuneleri ve gölgeleridir. Halbuki buradakilerin de asılları ve hakikatleri vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muvazeneyi izah edebilir misiniz?
6. “Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” ifadesinden yokluk mu kastediliyor?
  

“Hodgâm insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği şeye de zıttır.” denilmekte ve kâfirlerin Allah’ın düşmanı olduğu bununla izah edilmektedir. Bu genel bir kaide midir? Meselâ, şeytan Allah’ı biliyorken inkâr ve muhalefet etmiştir. Bu meseleyi açar mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Cenâb-ı Hak hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişuur ve müştak bir ayinede müşahede etmek ister.” cümlesini açıklar mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Beşinci surette geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde nişan, yaver-i ekrem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

O Yaver-i Ekremi dinleyen bütün ahali onun padişahtan istediklerine iştirak ediyor, “Evet biz de istiyoruz diyorlar”. Buradaki ahaliden maksat sadece insanlar mıdır? Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor.


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Buradaki nimetler ahirettekilerin numuneleri ve gölgeleridir. Halbuki buradakilerin de asılları ve hakikatleri vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muvazeneyi izah edebilir misiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.” ifadesinden yokluk mu kastediliyor?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3863

Sorularla Risale