Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 47. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:
1. Haşiyede ikinci gaye olarak mahlukatın mütalaa edilmesinde “melekler, cinler, hayvanlar ve insanlar” sıralanıyor. Burada hayvanların mütalaasını nasıl anlamalıyız?
2. “Nebatatın, ruha benzeyen kanun-u teşekkülatı, çok inkılaplar geçirmekle beraber, zerrecikler gibi çekirdek ve tohumlarında muhafaza edilmesi” ifadesinde, “geçirilen inkılaplardan” ne anlaşılmalıdır? Ayrıca bunun ahiret ve haşirle münasebeti nedir?
3. İnsanın ipi boğazına sarılıp başıboş bırakılmadığı Altıncı Hakikatin Altıncı Esasında vurgulanıyor. Ancak dünyadaki hadisata baktığımızda, sanki, herkesin serbest ve müstakil hareket ettikleri görünüyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?
4. Yedinci Esasta, baharda yeni gelecekler için eskilerin yerlerini boşaltmaları tefriğat olarak değerlendirilir. Burada “tefriğat” kelimesi hangi anlamda ve niçin kullanılmıştır?
5. “Güz mevsiminde yaz, bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı”nın “zişuura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniye” olduğu ifade ediliyor. Bu cümleyi biraz açıklar mısınız?
6. Dokuzuncu Esasta, “Rahman olan Allah ahirette has ibadına öyle ikramlar edecek..” ifadesinde geçen “has ibad” nasıl anlaşılmalıdır? Has olmayanların durumu nasıl olacaktır?
7. “Orada öyle ikramlar olacak ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalb-i beşere hutur etmiştir. Amenna..” bu ifade hadis midir? Bu habere inanıp “Amenna” diyen kişiler o saadete ermek için neler yapmalıdırlar? Ayrıca, ahireti dünyada iken gören ehl-i şuhud için bu hadisi nasıl yorumlayacağız?
8. Yedinci Sûretin başında; “medenî ahali” içinde gezmekten söz ediliyor. Halbuki, ahalinin bir kısmı medeniyetten uzak, belki bedevî ve vahşi olarak görünüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
9. Yedinci sûretin haşiyesinde levh-i mahfuzda ve onların numuneleri olan tohumlar, çekirdekler, nutfeler ve hafızalarda her şeyin yazıldığı, muhafaza edildiği vurgulanıyor. Burada geçen “muhafaza, yazı, sûret ve kâlem” kelimelerinden ne anlamalıyız. Bu yazı nasıl bir yazıdır. Bizlerin muhafaza ve arşiv sistemine benzer mi? Örneklerle izah eder misiniz? Ayrıca levh-i mahfuzun vücut ve faaliyetinin keskin akıllara görünmesi ne demektir?
10. “O büyüklerden sudur eden günahlar ve isyanlar burada cezaya çarptırılmıyor” cümlesini nasıl anlamalıyız? Buna göre helak olan, ceza gören kavimler bu kaidenin dışında mı kalıyorlar?
  

Haşiyede ikinci gaye olarak mahlukatın mütalaa edilmesinde “melekler, cinler, hayvanlar ve insanlar” sıralanıyor. Burada hayvanların mütalaasını nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Nebatatın, ruha benzeyen kanun-u teşekkülatı, çok inkılaplar geçirmekle beraber, zerrecikler gibi çekirdek ve tohumlarında muhafaza edilmesi” ifadesinde, “geçirilen inkılaplardan” ne anlaşılmalıdır? Ayrıca bunun ahiret ve haşirle münasebeti nedir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

İnsanın ipi boğazına sarılıp başıboş bırakılmadığı Altıncı Hakikatin Altıncı Esasında vurgulanıyor. Ancak dünyadaki hadisata baktığımızda, sanki, herkesin serbest ve müstakil hareket ettikleri görünüyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

4. Yedinci Esasta, baharda yeni gelecekler için eskilerin yerlerini boşaltmaları tefriğat olarak değerlendirilir. Burada “tefriğat” kelimesi hangi anlamda ve niçin kullanılmıştır?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

5. “Güz mevsiminde yaz, bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı”nın “zişuura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniye” olduğu ifade ediliyor. Bu cümleyi biraz açıklar mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

6. Dokuzuncu Esasta, “Rahman olan Allah ahirette has ibadına öyle ikramlar edecek..” ifadesinde geçen “has ibad” nasıl anlaşılmalıdır? Has olmayanların durumu nasıl olacaktır?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

7. “Orada öyle ikramlar olacak ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalb-i beşere hutur etmiştir. Amenna.” bu ifade hadis midir? Bu habere inanıp “Amenna” diyen kişiler o saadete ermek için neler yapmalıdırlar? Ayrıca, ahireti dünyada iken gören ehl-i şuhud için bu hadisi nasıl yorumlayacağız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

8. Yedinci Sûretin başında; “medenî ahali” içinde gezmekten söz ediliyor. Halbuki, ahalinin bir kısmı medeniyetten uzak, belki bedevî ve vahşi olarak görünüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

9. Yedinci sûretin haşiyesinde levh-i mahfuzda ve onların numuneleri olan tohumlar, çekirdekler, nutfeler ve hafızalarda her şeyin yazıldığı, muhafaza edildiği vurgulanıyor. Burada geçen “muhafaza, yazı, sûret ve kâlem” kelimelerinden ne anlamalıyız. Bu yazı nasıl bir yazıdır. Bizlerin muhafaza ve arşiv sistemine benzer mi? Örneklerle izah eder misiniz? Ayrıca levh-i mahfuzun vücut ve faaliyetinin keskin akıllara görünmesi ne demektir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

10. “O büyüklerden sudur eden günahlar ve isyanlar burada cezaya çarptırılmıyor” cümlesini nasıl anlamalıyız? Buna göre helak olan, ceza gören kavimler bu kaidenin dışında mı kalıyorlar?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3671

Sorularla Risale