Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 48. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir.


 

Yedinci Hakikatte geçen “hıfz” ve “hâfiziyet” kelimeleri arasında gramer açısından fark var mıdır?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Hafîz ve Rakîb isimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için misaller verebilir misiniz?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Gökte, yerde, karada, denizde; yaş kuru, küçük büyük, âdi âli, her şeyi kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza eden” cümlesindeki “yaş kuru” tabiri, Kuran’daki kitab-ı mübin ile ilgili ayeti hatırlatıyor.


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Nizam ve mizanın; ilim, hikmet, irade ve kudretle tezahür etmesini biraz açar mısınız?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Mahlukatın tarihçe-i hayatının zahir ve batın ayinelerde muhafaza edilmesi ne anlama geliyor?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Cenâb-ı Hak en küçük bir hadiseyi ve en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır” cümlesinde hem kendisinin yazması, hem de yazdırması nasıl oluyor?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Bilhassa; mahiyetçe en büyük, en mükerrem ve en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri ve mühim olan fiilleri; mühim bir hesap ve mizana girecek.” Burada büyük ve mühim kelimeleriyle kastedilen nedir? Mühim ve büyük olmayan fiiller, ameller nelerdir?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Yedinci hakikatin haşiyesinde; mazide olan bütün vukuatın birer kitap gibi tanzim edilip, “kâlem-i kaderle tersim edilmesi ve dest-i kudretle yazılması” ifadesinde; kader için “tersim”, kudret için “yazı” tabirinin kullanılmasını açar mısınız?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Yedinci hakikatin haşiyesinde eşyanın icadının bir tek zata verilmesinin kolaylığı ve suhuleti, müteaddit esbaba ve kesrete isnad edilmesinin ise müşkülatlı ve suubetli olması anlatılıyor. Bir iki misalle izah edebilir misiniz? Ve buradan haşre nasıl bir delil çıkartılabilir?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

“Kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icad eden” cümlesindeki kıyamet ve haşirle, kış ve bahar münasebeti birbirine çok yakın ve benzer olarak vurgulanıyor. Biraz açar mısınız?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 

İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 4400

Sorularla Risale