Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 49. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:
  

1. Sekizinci Hakikatin başındaki, “Bab-ı Vaad ve Vaid’dir. İsm-i Celîl ve Cemîl’in cilvesidir.” başlığında İsm-i Cemîl ve Celîl’in birbirleriyle münasebeti hususunda düşünceleriniz nedir? Bunlar birbirine zıt olan esmâdır. Bu zıtlığın haşirle nasıl bir münasebeti vardır?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

2. Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak ifadelerinde geçen “mutlak” kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır. Zira; Münazarat’ta, “mutlak olanların takyid olunabileceği” ifade edilmektedir. Bu anlamlar arasında tezât yok mu?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

3. “İfa-yı vaad ise hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem Saltanat-ı Rububiyetine pek çok lazımdır.” cümlesinde hem kendisine, hem Saltanat-ı Rububiyetine lüzumu konusunu açar mısınız? Kendisinin ve Saltanat-ı Rububiyetinin buna ne ihtiyacı olabilir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

4. “Zira, hulf-ül vaad ya cehilden, ya aczden gelir” cümlesini nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

5. “Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun.” cümlesinde insan neye göre küçüktür? Halbuki insan, kâinatın kendisine hizmet ettiği en müstesna varlıktır.


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

6. Bazı ehl-i cehennemin bir dişinin dağ kadar olması, hadis midir? Nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

7. “Şu mevcudat Hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kâinat; doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenâb-ı Hak vaad etmiş elbette yapacaktır” cümlesindeki mukayeseyi biraz açabilir misiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

8. Dokuzuncu Hakikatte, Bab-ı İhya ve İmate’nin İsm-i Kayyum’la münasebetini izah eder misiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

9. “Üç yüz binden ziyade enva-ı mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren” ifadesinde; dünyevî haşr ve neşr ile, kıyametteki haşr ve neşr arasında fark var mıdır?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 

İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3579

Sorularla Risale