Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 50. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:
  

1. “Beşeri şecere-i kâinatın en cami, en nazik ve en nazenin ve en nazdar ve en niyazdar meyvesi olarak yaratıp” ifadesinde geçen sıfatların diğer mahlukatla mukayesesini yapabilir misiniz? Ayrıca, bu vasıflar; “mahlukatın en cahili ve en zaliminin insan olması”yla bir tezât teşkil etmiyor mu?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

2. “Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet sûretinde icad etmesi” ne anlama geliyor? Bununla kimler kast ediliyor? Ayrıca insanların haşirde ihyası; ayniyle mi, misliyle mi olacak?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

3. “Arzın sahifesinde üç yüz binden ziyade envaı kudret ve kader kâlemiyle, ahsen-i sûret üzere yazar.” cümlesinde kast edilen kimlerdir? Eğer kast edilen bütün mahlukat ise; bunu “Biz insanı ahsen-i takvimde yarattık.” hükmüyle nasıl bağdaştırabiliriz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

4. Zahirden Hakikate geçen ve Allah’ın kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-u münevvere aktabı ve bütün ukûl-u nuraniye erbabı olanlar kimlerdir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

5. Hulf-ül vaad ile hulf-ül vaid arasındaki farkı nasıl anlamalıyız?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

6. Onuncu Hakikat’te “Mâlik-ül Mülk-i Zülcelal'in daire-i memleketinde ve âlem-i mülk ve melekûtunda daimî meskenler, ebedî sâkinler, bâki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp …” Cümlesinde, âlem-i mülk ve melekutun, ahiretle ve ebedî hayatla ilgisini nasıl anlamalıyız? Yani, mülk ve melekut’tan neler kast edilmektedir? Zâten ahiret âlemi melekut âlemi değil midir? Mülk âleminden ne anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

7. “O Zât-ı Hakîm, insanı, bütün mahlukat içinde kendine küllî muhatap ve cami bir ayine yapıp..” diye başlayan ifadede kast edilen bütün insanlar mıdır? Yoksa bir grup veya özel bir zât mı nazara veriliyor?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

8. “İnsanın başına ve içindeki havassına saçları adedince vazifeler yükletsin…” cümlesinde, başa yüklenen vazifeler ile içindeki havassa yüklenen vazifeler neler olabilir? Ayrıca, başın içindeki havassa örnekler verebilir misiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3710

Sorularla Risale