Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 52. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir.


 


 

1. “Cenâb-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd… ”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

2. “Hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

3. “Mazhariyet-i esmâsına en câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret…”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

4. “Hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

5. “Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç.”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

6. “Fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak.”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

7. “Hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç.”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

8. “Hayat-ı dünyevîyece en müteellim ve en bedbaht.”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

9. “İstidadça en ulvî ve en yüksek”İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

10. Hem hiç kabil midir ki: Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mutlak; insana öyle bir istidad verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip,.. Cümlelerini açıklar mısınız?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Sohbetin Tamamıİndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3435

Sorularla Risale