Ana Sayfa

Sorularla Risale

İbni Huzeyme ifadesi, Risalelerde yanlış mı geçmektedir?

İtiraz Edilen Kısım:

“Başta meşhur İbn-i Huzem, Sahîhinde, raviler Hazret-i Ömer’den naklediyorlar ki: (...)”(1)

İddia:

Sahih’i olan bu İbn-i Huzem kimdir? Meşhur İbn Hazm mı? Eğer o ise, onun "Sahih" adında bir hadis kitabı yoktur. Yoksa İbn Huzeyme mi? İmam İbn Huzeyme’nin Sahih’i vardır.

İddiaya Cevap:

Elimizdeki nüshada (Envar Nşr. İst. 1994, s.124) “İbn-i Huzem” değil,  “İbn-i Hazm” olarak kullanılmıştır. Eğer bu farklı yazılışlar farklı nüshalarda söz konusu ise, bu yanlışın açıkça müellife ait olmadığı ortaya çıkar. Eğer itiraz edenler bunu yanlış yazmışlarsa, bu da onlara ayrıca bir derstir. Kaldı ki, Zehra Vakfı tarafından neşredilen Mektubat’ta (s.145) bu kelime “İbn Huzeyme” olarak yazılmıştır.
 
Böyle beş kuruşluk bir kıymet-i harbiyesi olmayan konularla meşgul olmak ve bunu ilmî bir keşif olarak ilim çevresine sunmak, gerçekten tuhaftır.

Bediüzzaman gibi sadece On Dokuzuncu Mektup’ta, tek bir konu olan mucize konusunda bir kısım  ravileriyle birlikte hadislerin değişik varyantlarıyla kaynaklarını gösterdiği üç yüzden fazla hadisi ezberinde yazdıran bir allamenin İbn Huzeyme’nin ismini doğru bilmediğini ilana çalışmak, insanlık formülünde çözülmesi zor bir bilmecedir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Sekizinci İşaret.

OKUNMA: 4721

Niyazi BEKİ (Doç. Dr.)