Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 56. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir.

 

 

Hatimede zikredilen ayetlerin meallerini öğrenmek için tıklayınız.
Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lahikasının bir parçasında zikredilen ayetlerin, meal ve izahları hususunda kısaca bilgilendirmede için buraya tıklayınız.

Bu bölümde cevaplanan sorular:

 
 

Soru 1: Hatimenin sonunda, haşre akılla gidilememesinin sırrı, şu ifadelerle mükemmel bir şekilde izah ediliyor. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?
“Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki: Haşr-i A'zam, İsm-i A'zamın tecellisiyle olduğundan, Cenâb-ı Hakk'ın İsm-i A'zamının ve her ismin a'zamî mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azîmeyi görmek ve göstermekle, haşr-i a'zam bahar gibi kolay isbat ve kat'î iz'an ve tahkikî iman edilir.”


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: Haşre dair Dokuzuncu Şuada; “Dokuz âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.” deniliyor. Mukaddime telif edilmiş, ancak dokuz âli makam hususunda bir bilgi verilmemiştir. Bu hususta düşüncenizi alabilir miyiz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: Mukaddimede, haşir akidesinin faydaları ve hayatî neticeleri nazara verilirken, çocuklar için ahiretin cennet boyutu, ihtiyarlar için hayat-ı bâkiye ümidi, gençler için ahiretin cehennem kısmı, aile hayatı için ise daimî, ebedî ve sermedî bir beraberlik ciheti nazara veriliyor. Ana hatlarıyla bu tercihlerin hikmeti ne olabilir? Sözü edilen sınıflara tebliğat yapılırken bu sıralama bir ölçü ve örnek teşkil edebilir mi?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: Hatimenin ikinci noktasında, bütün dinlerde haşir akidesinin olduğu nazara veriliyor. Ancak diğer suhuflarda ve kitaplarda meselenin muhtasar ve perdeli olduğu, Kuran-ı Kerim’de ise, tafsilatlı ve izahlı olarak defalarca nazara verildiği görülüyor. Bunun hikmetleri hususunda neler söylenebilir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: Münacât denilince aklımıza dua ve yalvarma geliyor. Münacattaki haşir bahsinin mukaddimeye ilave edilmesi nedendir?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...
 

OKUNMA: 3426

Sorularla Risale