Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 58. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:

 
 

Soru 1: Zeylin ikinci parçasında nazara verilen ayetin mu’cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i Haşriye’ye dair “Dokuz makam” dan “Birinci Makam” diye başlıyor. Bu dokuz makamdan maksat nedir? Haşiyesinde ise; birinci makamın daha yazılmamış olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: Otuzuncu Lem’anın Beşinci Nüktesinin Dördüncü remzinde, hayatın yirmi sekizinci hassasında, “hayatın imanın altı erkânına bakıp ispat ettiği” anlatılıyor. Bu altı erkâna hayatın nasıl bakıp ve nasıl ispat ettiğini, birer cümle ile özetlemeniz mümkün mü?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: Kâinatın “en mühim neticesi, mayesi ve hikmet-i hilkati” olan hayatı, mezkûr üç noktadan nasıl anlarız? Ve böyle bir hayatın ahiretle münasebetini açar mısınız?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: Ahiretteki hayatın taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla hayattar olduğu ifade ediliyor.Bu cümleyi izah eder misiniz? Zâten nebatattan itibaren mahlukat, âlem-i şehadette de hayattar ve canlıdırlar. Ahiretle dünya arasındaki hayat farklılıkları nasıldır?"


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: Nev’-i insanın en büyük gayesinin ebedî hayat olduğu ve yine nevi insanın en ehemmiyetli ve umumî duasının beka olduğu nazara veriliyor. Halbuki insanların tamamı ahireti ve bekayı bilmiyor. Acaba bu cümleyi müminler açısından mı anlayacağız? Değilse, bütün insanların ebedîyetle ilişkisini nasıl izah edersiniz?


 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 


İndirmek için tıklayın...
 

OKUNMA: 3609

Sorularla Risale