Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 59. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:


 

Soru 1: “Hiç kabilmidir ki; hayatın en cüzisinin en gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin; en büyük mahlukun en kuvvetli sesini işitmesin ve dinlemesin” cümlesinde “hayatın en cüzisinden” maksat nedir?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 2: “… Zât-ı Kadîr-i Hakîm en ziyade kendini seven ve sevilen ve saniini fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zâtı ve cevheri olan ruhu; mevt-i ebedî ile idam edip o sevgili muhibbini ve habibini ebedî bir surette küstürsün, darıltsın…” A) Saniini fıtraten perestiş eden (hayat) ifadesinden ne anlamalıyız? B) Hayatın zâtı ve cevheri olan ruh ifadesini izah eder misiniz?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 3: “Nasıl ki; hayat, kâinattan süzülmüş bir hülasadır. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Akıl dahi şuur ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır.” ifadesini açar mısınız?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 4: “Maddî ve Manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M) dahi, hayattan ve ruh-u kâinattan süzülmüş hulasatü’l-hulasadır” ne manaya geliyor?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 5: “Risalet-i Muhammediye (A.S.M) dahi, kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasadır.” cümlesini açar mısınız?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 6: “Maddî ve Manevî hayat-ı Muhammediye dahi, hayat-ı kâinatın hayatıdır. Risalet-i Muhammediye (A.S.M) şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur ve Vahy-i Kur’an dahi, hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır.” cümleleri çok derin ve muğlaktır. İzah edebilir misiniz?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 7: “Eğer kâinattan Risalet-i Ahmediyyenin nuru çıksa, gitse; Kâinat vefat edecek” “Eğer Kur’an gitse kâinat divane olacak, küre-i arz kafasını ve aklını kaybedecek.” cümleleri ne manaya geliyor?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 8: Hayatın “İman-ı bilkader” rüknüne nasıl baktığını açıklar mısınız?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Sohbetin Tamamı

 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3549

Sorularla Risale