Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 60. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:


 

Soru 1: “Her bir mahlukun vücud-u haricileri gibi bir vücud-u ilmileri de vardır. O vücud-u ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevî bir cilvesine mazhardır ki; mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kudsiyeden alınır.” ifadelerini izah etmenizi istirham ederiz.

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 2: “Âlem-i gaybın bir nevi olan âlem-i ervah; ayn-ı hayat ve madde-i hayat ve hayatın cevherleri ve zâtları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen âlem-i gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi, cilve-i hayata mazhariyeti ister ve istilzam eder.” ifadelerini açar mısınız?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 3: “Hem bir şeyin vücud-u ilmisindeki intizam-ı ekmel ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri bir nevi hayat-ı manevîyeye mazhariyetlerini gösterir.” Bu cümleyi izah eder misiniz?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 4: “Âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri mukadderat namı ile görünür tezahür eder.” cümlesini açar mısınız? Özellikle sübut-u ilmi ifadesi ne demektir? Ve bunun manevî vücut ve ruhlu hususiyet taşıması ne anlama geliyor?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 5: Zeylin Üçüncü Parçasındaki iki ayet; haşr-i azamın bir anda zamansız vücuda geldiğini ifade ediyor. Burada haşr-i azamdan maksat nedir? Yani başka küçük haşirler var mı ki, buna haşr-i azam denmiş? Ayrıca zamansız ve bir anda vücuda gelmek, süratten kinaye midir?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 6: Haşir Risalesinde dirilişle ile ilgili üç mesele nazara veriliyor:
1-Cesetlerin inşası
2-Cesetlerin ihyası
3-Ruhların cesetlere gelmesi
Burada cesetlerin inşası hayatsız, maddî bir mesele midir? Cesetlerin ihyasındaki canlılığı nasıl anlamalıyız? Ruhların cesetlere intikaliyle, cesetlerin ihyası arasında nasıl bir hayat farkı vardır?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 7: “Dünyanın dar-ül hikmet, ahretin ise dar-ül kudret olduğu” ifade ediliyor. Halbuki hikmet ve kudret hem dünyada hem de ahirette tezahür etmektedir. Dünya ve ahirette, hikmet ve kudretin tecelli farklarını izah eder misiniz?

 

 


İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Sohbetin Tamamı

 

 


İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3340

Sorularla Risale