Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 62. Bölüm: Onuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Onuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:

 
 

Soru 1: “İnsanın haşirde bütün amalinin bir sahife içinde yazılı olarak neşredilmesi” meselesini biraz daha anlaşılacak şekilde açar mısınız? Bu yazılı olan şekil, bizim bildiğimiz yazı veya şekil ile bir münasebeti var mıdır?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: “İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerde ve tohumcuklarda yazılıp, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar.” cümlesinde; başka bir bahar ve başka bir zeminden kastedilen nedir?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: “Nebatâtın ve eşcârın gösterdiği şekil ve suret lisanıyla, gayet fasih bir surette analarının ve asılarının amalini zikrettiği gibi; dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i amalini neşr eder.” cümlesini izah eder misiniz?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: “Cenâb-ı Hak tarafından adem, esir ve sema perdelerinin açılıp güneş gibi dünyayı ışınlandıran pırlanta misâl bir lambayı gösterme” tabiri geçiyor. Bu ifadede adem, esir ve sema perdelerinin açılmasını nasıl anlamalıyız? Tekrar perdelere sarılıp kaldırılması bu sıralamanın tersinden mi olacak?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: Zeylin Beşinci Parçasında “nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın; kısmen şuhuda ve kısmen hakkalyakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan haber vermeleri” mevzuunda; kısmen şuhud ve kısmen hakkalyakin haberleri nasıl anlaşılmalıdır?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 6: “İnsandaki şedit, sarsılmaz daimî olan aşk-ı beka ve şevk-i ebedîyet ve amal-i sermediyet bilbedahe işareti ve delaleti ile; bu âlem-i faniden sonra bir âlem-i baki bulunduğu” cümlesinde aşk-ı beka, şevk-i ebedîyet ve amal-i sermediyet’in ahirete işaret ve delaletleri nasıldır?


 

 

İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı


 

 

İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3907

Sorularla Risale