Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstad "Ben görmediğimi yazmam" demiş midir, bu konudaki tavrımız nasıl olmalıdır?

Görmek, sadece göz ile değil, kalp, ruh, akıl vs duygular ile de olabilir. Elbette Üstad Hazretleri sahip olmuş olduğu bütün hasseleri ile şu kainatın bir seyircisi, bir mütefekkiridir. Ve gördüklerini ve hissettiklerini kaleme almıştır.

Risale-i Nurlar, şu kainatın latif ve nurani bir seyircisi ve keskin bir mütefekkiri olduğuna göre, elbette müellifi daha ziyade görmüş ve gördüklerini yazmıştır. Görmeyi bu anlamda anlarsak, evet Üstad Hazretleri gördüğünü yazmıştır. Bu manaya kimsenin bir itirazı olamaz. Yok ceset ve kalıp noktasında gidip görmüş, manası kastediliyor ise, buna dair bir delil ve sarahat elimizde mevcut değildir. Hem de mesleğimiz olan delil ve burhana da mugayir bir tavır olur, böyle bir iddianın içinde olmak. Zira asrımız ikna ve ispat asrıdır, ikna ve ispata uygun olmayan şeyleri iddia etmek bu asrın ayarına uymaz. Şimdi biz ispatsız ve delilsiz bir şekilde, "Üstad Hazretleri maddi cesedi ile yıldızlara çıkmış ve dolaşmış" desek bu medyaya da iyi bir malzeme olur. Farzı muhal böyle bir şey keramet nevinden olmuş olsa bile, izhar ve ilanı uygun düşmez.

Özet olarak Üstad'ın fikren kainatı gezdiği ve gördüğü doğrudur; lakin ceset noktasından bir şey söylemek doğru olmaz.

OKUNMA: 3957

Sorularla Risale