Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 65. Bölüm: On Birinci Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının On Birinci Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam ediliyor.


 
 

Soru 1: Her bir sofranın yüz sanayi-i latifenin eserleriyle “vücud bulması” ifadesini açar mısınız?

 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 2: “Aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre, tenezzühe ve ziyafete davet etti” ifadesinde; aktar-ı memleketin ahali ve raiyetinden maksat nedir?

 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 3: Sonra bir yaver-i ekremini tarif edici olarak göndermesinde bir şahıs nazara veriliyor. Diğer peygamberler ve mürşitler burada zahiren ifade edilmiyor. Bu meselenin hikmeti nedir? (Temsilin sonuna kadar yine tek zat ve tek tayin edici nazara veriliyor.)

 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 4: Saray ve müştemilatının derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nazara veriliyor. Acaba derunundaki vaziyet ile zahirdeki muamelat farklı mı cereyan ediyor? “Manzum murassa ve mevzun nukuş” hakkında bilgi verir misiniz?

 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Soru 5: “Kasrın ustası olan Cenâb-ı Hakk’ın bu sarayı yapmasıyla,
- kendini ahaliye tanıtması,
- tezyinatla kendini ahaliye sevdirmesi,
- ihsanat ile ahaliye muhabbetini izhar etmesi,
- in'am ve ikramlarla şefkat ve merhametini göstermesi,
- kemalatının eserleriyle manevî cemalini göstermesi,
- mahsus sikke, hatem ve turralarla her şeyin kendisine has olup istiklal ve infirad sahibi olduğunu göstermek istemesi konularında tefekkür noktasındaki incelikleri izah eder misiniz?

 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Sohbetin Tamamı - Yüksek Kalite

 

 

 


 

Sohbetin Tamamı - Düşük Kalite

 

 

 


 

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - MKV
Ses Dosyası - MP3
Sohbetin Tamamı - WMV
Soru 1 - WMV
Soru 2 - WMV
Soru 3 - WMV
Soru 4 - WMV
Soru 5 - WMV

OKUNMA: 3558

Sorularla Risale