Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstad neden kendisi için "biçare, zayıf, kusurlu kardeşiniz, aciz ve sönük aklım" gibi ifadeler kullanmış?

Büyüklüğün şeni küçüklüktür. Küçüklüğün şeni büyüklüktür. Büyük insanlar kendilerine karşı savcı, başkalarına karşı ise avukat gibidirler

Kendilerinde kusur bulmak için pusuda bekleyen büyük insanlar, başkalarının en büyük kusurlarını örtmek veya görmemek için de gözlerini kaparlar. Tabiri diğer, kendi kusurlarına büyüteç ile bakan büyükler, başkalarının kusurlarına ise gözlerini yumurlar. Talebelerine; Aziz sıddık, kahraman, fedakar, sebatkar diye hitap eden Bediüzzaman, kendisine gelince yerden yere vurur kendi şahsını.

OKUNMA: 3114

Sorularla Risale