Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 67. Bölüm: On Birinci Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının On Birinci Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam ediliyor. Bu Bölümde Cevaplanan Sorular:

 
 

Soru 1: “Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise; şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkârları olan hayvanlara işarettir.” Burada seyir ve ziyafete davet edilenler içerisinde meleklerin olmamasını ve hayvanatın dâhil edilmesini nasıl anlamalıyız?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: Zülcenaheyn olan Üstat kimdir ve bu vasıf ne anlama geliyor? Diğer üstatlarda bu vasıf bulunuyor mu?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: “Bahtiyar olan cemaat enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile kendilerini vazifeli gördüler.” cümlesinde nazara verilen, “namazın diğer ibadetlerin fihristesi olmasını” biraz açar mısınız?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: “Namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtiyle işaret ettiği vezaif ve makamatı mufassalan gördüler.” ifadesinde çok yüksek manalar nazara verilmektedir. Bu manalar herkes için geçerli midir?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: “Evvela; asara bakıp gaibane muamele sûretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında” kendimizi görmemizin, namaz ve hakikatiyle nasıl bir münasebeti var? Bu hal, ibadet yoğunluğunu ve keyfiyetini etkiler mi? Bu anlamda ibadet yapamayanların mesuliyeti var mıdır? Tekbirle bu meselenin münasebetini biraz açıklar mısınız?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı - Yüksek Kalite


 

 


  

Sohbetin Tamamı - Düşük Kalite


 

 


  

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - MKV
Ses Dosyası - MP3
Sohbetin Tamamı - WMV
Soru 1 - WMV
Soru 2 - WMV
Soru 3 - WMV
Soru 4 - WMV
Soru 5 - WMV

OKUNMA: 3583

Sorularla Risale