Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstadımızın Mezhebi Neydi ve İtikatta Hangi Ekolü Benimsemiştir?

Üstad Hazretleri; şafi bir çevrede yetişmesinden dolayı, doğal olarak Şafi Mezhebi'ne uymuştur; Risale-i Nur'da birkaç yerde bunu vurgular.

Üstad Hazretleri; fıkıh alanına girmemiştir, bütün mesaisini iman üzerine teksif etmiştir. Fıkıhta da kaynak olarak dört hak mezhebi göstermiştir. Yani Risale-i Nurlar iman ve akaid üzerine gitmiştir, fıkıh sahasını ise dört imama bırakmıştır. Bu yüzden bizim fıkıhta kıstasımız dört mezheptir. 

Üstad Hazretleri belki bir mezhep kurup yeni içtihatlar yapabilirdi; ama zaman ve zemin buna müsaade etmediği için, bütün nazarını tehlikede olan iman üzerine yoğunlaştırmıştır.

İtikadi açıdan Üstad Hazretleri ve Risale-i Nurlar ehlisünnettir. Ehlisünnet içinde de daha çok Eşari ekolüne yakın duruyor. Bazen de her iki hak ekolü telif ediyor. Zaten Risale-i Nurların sahası imanın esasat kısmıdır, teferruat kısmını yine ehlisünnetin iki hak ekolüne havale ediyor, bazen gerekli gördüğü yerde fikrini beyan ediyor. Ama ille de hangi itikadi ekol denilirse, Eşari ekolü denilebilir.

OKUNMA: 3736

Sorularla Risale