Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 70. Bölüm: On Birinci Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının On Birinci Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam ediliyor. Bu Bölümde Cevaplanan Sorular:

 
 

Soru 1: “Cenâb-ı Hakk’ın kendi sanatının harikalarını ve antikalarını sergilemesine karşı, Maşallah diyerek takdir etmek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, Barekallah diyerek müşahade etmek, sonra amenna deyip şehadet etmek, daha sonra ‘geliniz bakınız’ hayran olarak herkesi ‘hayyealelfelah’ diyerek şahit tutmak ve daha sonra Allah’ın rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı, semi'nâ ve eta'na diyerek inkiyad ve mukabele etmek” kademelerine, tefekkür ve ubudiyet merhaleleri olarak bakılabilir mi?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: “Sonra Rabbulâleminin uluhiyetinin izharına karşı; zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakırlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hulasası olan namaz ile mukabele ettiler” cümlesinde; Ubudiyetin esrarı mı tarif ediliyor? Ubudiyetin hulasası olan namaz ne anlama geliyor? Ubudiyet ile ibadet arasında fark var mı?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: “Daha bunlar gibi gûna-gûn ubudiyet vazifeleri ile şu dâr-ı dünya denilen mescid-i kebirinde, farîza-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını edâ edip ahsen-i takvim sûretini aldılar.” ifadesini açar mısınız? Ayrıca gûna-gûn ubudiyetten maksat nedir?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: “Bu vazifeleri hakkıyla eda edenlerin darüsselâma davet edilip, ikramat-ı İlâhiyeye mazhar olacakları” ifade edilmektedir. Cennet ile darüsselam arasında bir fark var mıdır?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: “Füccar ve eşrar olan diğer güruh ise; haddi buluğ ile şu âlem sarayına girdikleri vakit” cümlesinde hadd-i büluğun nazara verilmesinin sebebi nedir?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 6: Ehl-i küfrün, az bir zamanda nihayetsiz cinayet işlemeleri;
- Vahdaniyet delillerine karşı küfür ile mukabele,
- Nimetlere karşı küfran ile mukabele,
- Mevcudatı kıymetsizlikle kâfirane ittiham ve tahkir,
- Esmâ-i İlâhiyenin tecelliyatını red ve inkâr,
Bunun neticesi olarak nihayetsiz bir azaba müstahak olmalarını izah edebilirmisiniz?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı - Yüksek Kalite


 

   

Sohbetin Tamamı - Düşük Kalite


 

 


  

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - MKV
Ses Dosyası - MP3
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - 3GP
Soru 1 - WMV
Soru 2 - WMV
Soru 3 - WMV
Soru 4 - WMV
Soru 5 - WMV
Soru 6 - WMV

OKUNMA: 3283

Sorularla Risale