Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 71. Bölüm: On Birinci Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının On Birinci Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam ediliyor. Bu Bölümde Cevaplanan Sorular:

 
 

Soru 1: “Hayatınızın makinasında dercedilen şu nazik letaif ve manevîyat, ve şu hassas aza ve alât, ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi; şu hayat-ı faniyede, nefs-i rezilenin ve hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır?” ifadesinde geçen letaif, maneviyat, cevarih, cihazat, aza ve alât için birer örnek verir misiniz?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 2: Vücudumuzda bu alet ve edevatın yaratılmasında iki esas olduğu nazara veriliyor: Biri, Cenâb-ı Hakk’ın bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini ihsas ettirip şükrettirmek. İkincisi, Esma-i Kudsiye-i İlâhiye’nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer o cihazat vasıtasıyla bildirip tanıttırmak. Bu iki gaye arasındaki farkı izah eder misiniz?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 3: “İnsanın sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğu halde, en ednasından 50 derece aşağı düşmesi” nasıl anlaşılmalıdır? Burada mukayese edilen en âlâ hayvan ile, en ednasından maksat nedir? Ayrıca; 50 derecelik nispet neye göre zikredilmiş olabilir?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 4: Hayatın gayesindeki dokuz emirde geçen “Duygular terazileri ile İlahi nimetleri tartmak ve küllî şükretmek”, idrak ve marifet ile mi ilgilidir? Yoksa duyguların mizan ve zevkleri ile mi ilgilidir? Ayrıca, külli şükrün bununla ilgili olmasının hikmeti nedir?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Soru 5: "Fıtratta vaz'edilen cihazatın anahtarları ile, Esma-i Kudsiye-i İlâhi'nin gizli definelerini açmak" cümlesi ne anlama geliyor?


 

 


Soru ve cevabı okumak için tıklayın...
  

Sohbetin Tamamı - Yüksek Kalite


 

 


  

Sohbetin Tamamı - Düşük Kalite


 

 


  

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - MKV
Ses Dosyası - MP3
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - 3GP
Soru 1 - WMV
Soru 2 - WMV
Soru 3 - WMV
Soru 4 - WMV
Soru 5 - WMV

OKUNMA: 3461

Sorularla Risale