Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstadın gazete okumamasını ve o dönem içinde İkinci Dünya Savaşı gibi büyük meseleler varken bile, onlarla ilgilenmemesini nasıl anlamalıyız?

Üstad hazretleri İkinci Cihan Harbi'ne alakasız kalmasının çeşitli sebepleri vardır.

1- Vazifeli değildir. Çünkü devletler meselesi diplomasi, ihtisas ve siyaset gerektiren meselelerdir. Bu vazife meslek sahibi insanlara bakar. 

2- Meşgul olduğu hizmet bütün cihanı ilgilendiren ve en geniş dairede cereyan eden iman hizmetidir. 

3- Ehemmiyet açısından iman hizmetindeki mağlubiyet, manen perişaniyet olup ebedi hayatın mahvolması demektir. 

4- Küçük dairede büyük ve devamlı hizmet, büyük dairede ise küçük ve arasıra vukua gelen hizmetler olur. (1)

5- O zaman Üstad'ın yanındakilerin azlığı, imkanların yokluğu ve hizmet meşguliyetlerinin çokluğu başka şeylerle ilgilenmeye imkan bırakmıyordu. 

6- Dünyevi işlerle meşguliyet, o zaman da bazı evhamları tahrik edeceğinden Üstadımız geri durmuştur. Şimdi ise; imkanlar müsaitleşmiş, meslekler ihtisaslaşmış ve vazifeliler her cihette artmıştır. Öyle ise; herkes mensup olduğu ve ihtisas sahibi olduğu meselelerle ilgilenmesi en ideal yoldur. Ayrıca muazzez Üstadımız cihanla alakalı meselelere meşguliyet olarak bakmamakla birlikte manen irtibat ve münasebeti var idi. 

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Dördüncü Mes'ele.

OKUNMA: 2455

Sorularla Risale