Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Said Nursi hangi hapislerde yatmıştır? Hapislerde kaldığı gün ve aylar belli midir? Bu hapislerde kalmasının sebebleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?

Yirmi sekiz sene gözetim altında, karakol karşısında bulunmakla birlikte, 1935 senesinde Eskişehir'de bir yıl hapisten sonra, daha önce kaldığı Ispartaya gönderilmeyip Kastamonu'da karakol karşısında bir evde 1943 senesine kadar tutulmuştur.

1943'te bazı ihbarlar sonucu bir çok talebesiyle Denizli ağır ceza mahkemesinde yargılanarak bir yıla yakın tutuklu olarak bulunmuş, neticede talebeleriyle beraber berat etmiş, eserleri de kendisine iade edilmiştir.

Denizli beratından sonra Afyona bağlı Emirdağ kasabasında mecburi ikamete tabi tutulmuştur.

1948 de Afyon ağır ceza mahkemesine tutuklu olarak getirilmiş. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen talebeleriyle birlikte kendisi yirmi aya yakın, bir talebesi on sekiz aya, diğer talebeleri altı'şar aya mahkum edilmişlerdir.

Yapılan itirazla temyiz mahkemesi kararı bozmuş, "Bunlar aynı kitap ve suçlardan Denizli ağır ceza mahkemesinde berat ettikleri halde mahkumiyetleri hukuksuzdur. Yeniden dava görülmelidir" diyerek karar vermiş.

Afyon ağır ceza mahkemesi bütün kitapları tek tek diyanete incelettirerek 1956 yılında berat ve kitapların iadesine karar vermiştir.

1950 den vefatına kadar bazı mahkemelerde dava açılmışsa da tutuksuz olarak yargılanmış ve berat etmiştir.

Daha geniş bilgi için bk. Üstadımızın Kronolojisi.

OKUNMA: 2503

Sorularla Risale