Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Said Nursi kaç defa ve nerelerde zehirlenmiştir ve kimler tarafından zehirlenmiştir, bilgi verir misiniz?

Muazzez Üstadımız, Yeni Said döneminde Emirdağ Lahikası ikinci kısmında, on dokuz defa zehirlendiğini, beş ağabeyin müşahedesiyle bir mektupta ifade edilmektedir.

1956 yılına kadar bu zehirlenme hadiseleri devam etmiştir. Yazılı halde bize intikal eden on sekiz veya on dokuz defadır. Fakat muazzez Üstadımız şifahen yirmi bir defa zehirlendiğini ağabeylere ifade etmiştir.

Bu zehirleme hadiselerinin tamamının yer, tarih açısından tespiti mümkün olamamıştır. Ancak bazılarının yeri ve tarihi tespit edilmiştir.

Üstad'ın ilk zehirlenmesi ise; 1923 yılında Ankara da olmuştur.

1941-42-43 yıllarında üçü de; ramazan aylarına denk gelecek şekilde dehşetli bir planla Kastamonu’da vuku bulmuştur.

17.09.1943'te Denizli'de hapishanede ilaç verilerek zehirlemişler; hatta ateşi kırk bir dereceye kadar çıkmıştır.

Ayrıca 15. defa zehirlenmesi 1950 yılında vuku bulmuştur.

1952-53-54 te tekraren zehirleme hadiseleri devam etmiştir.

1953’teki zehirleme hadisesi 2 Eylül'de kadir gecesinde olmuştur. Bununla alakalı Emirdağ Lahikası-II'de malumat ve bilgi mevcuttur.

Üstadımız 1952 de İstanbul’da Gençlik Rehberi mahkemesi dolayısıyla kaldığı Akşehir Palas Oteli'nde yemeğine zehir konularak tekrar zehirlenmiştir.

Afyon hapsinde tecridi mutlaktayken üç defa zehirlenmiştir. Hatta Tarihçe-i Hayat'ta 1948 yılında Afyon hapishanesinde zehirledikleri zaman hasta halindeki çekilmiş fotoğrafı mevcuttur.

Demek ki muazzez Üstadımız 1923'ten itibaren 1956’ya kadar, toplam yirmi bir defa zehirlenmiştir. Bunlar genellikle hapishanelerde ilaç ve yemeklerle vuku bulmuştur.

Zehirleyenler ise, muazzez Üstadımız'ın genel tabiriyle; kökü Avrupa'da ve uzantıları bize kadar gelen, gizli zındıka ve komitedir.

OKUNMA: 3203

Sorularla Risale