Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ın Enver Paşaya bakış açısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Enver Paşa'nın, gerek II.Abdülhamit döneminde, gerekse Kafkas cephesindeki yanlışlıları tarihçe malumdur. Hamiyetli, ancak genç ve tecrübesiz bir devlet adamıdır. Bediüzzaman; iyiliklerini takdir ettiği gibi, yanlışlarından dolayı da eleştirmiştir.

Mesela, şöyle der;

"Bence yol ikidir: Mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir" şeklinde cevap verir. (1)

Enver Paşa Bediüzzaman’ın savaş sırasında yazdığı İşaratü’l-İ’caz adlı eserinin basılması için kağıdını vererek, basılma şerefine hissedar olmak istemiştir. (2)

(1) bk. Sünûhat, Rüyada Bir Hitabe.
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

OKUNMA: 3063

Sorularla Risale