Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ın Soyadı Nedir, Nursi mi, Okur mu?

Soyadı kanunu çıkmadan önce, meşhur insanlar, daha ziyade doğdukları yer veya bölge ismiyle anılırlardı. Üstad ise,  Osmanlı döneminde Kürdistan olarak anılan ve şimdiki Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan coğrafyada doğduğu için Said-i Kürdi olarak bilinirdi. Ayrıca kendisine verilen ünvanlar da vardı: Molla Said-i Meşhur, Molla Said, Bediüzzaman gibi...

Soyadı kanunu çıkınca da, Üstadımız, doğduğu yer olan "Nurs" köyünün ismini kendine soyadı olarak kabul etmiştir. Ve Nurslu anlamına gelen "Nursi"  sözcüğü kendisinin tercih ettiği  soyadı olmuştur.

Ancak, Üstad'ın bu isteğine rağmen devlet yetkililerinin kendisine "OKUR" soyadını verdikleri ve kayıtlara da bu şekilde geçtiği bir vakıadır. Ancak Üstadımız daha ziyade "NURSİ" soyadı ile anılmış ve hatta resmi zevat da Üstadımızı "Nursi" olarak kabul etmiş ve tarihe de bu şekilde geçmiştir.

OKUNMA: 4371

Sorularla Risale