Ana Sayfa

Sorularla Risale

Risale-i Nur mesleğinde nefis, mertebe kat ediyor mu? Yoksa nefisin mertebe katetmesi itibari bir şey olup tarikata mı mahsustur?

Cenab-ı Hak insana çok mertebe ve makamlar kazanacak mahiyette bir nefis vermiştir. Bu nefis, bir hammade gibidir; terbiye edilmemiş bir vaziyette olduğundan, insan bu nefsi, terbiye ve tezkiye etmekle yükümlüdür.

Onun için nefiste terakki ve mertebe kat etme vardır ve itibari bir şey değildir. Bu kural, nefis için genel bir durumdur. Nefsi terbiye ve tezkiye etme metotları her meslek ve meşrebin kendi dinamiklerine göre şekillenir. Kimisi nefsi,  riyazet gibi ağır terbiye tarzları ile terbiye eder. Bu tarz, uzun ve meşakkatli bir yoldur. Kimisi daha kısa ve zahmetsiz bir tarz ile terbiye ve tezkiye eder; tıpkı sahabeler gibi…

Bu nefisin mertebelerine işaret eden aâyetler de vardır. Hatta her mertebesi için bir âyet olduğunu alimler Kur'an'dan tahric etmişlerdir.

Özetleyecek olursak, nefis mertebeleri, itibari bir şey olup, sadece tasavvufa ait bir durum değildir. Umumi bir hakikat olup, her insan ve meslek için geçerlidir. Fark, sadece terbiye etme metotlarındadır.

OKUNMA: 5756

Sorularla Risale