Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ın hayatına baktığımızda, inanılmaz bir sabır görüyoruz. Buradan yola çıkarak, "Üstad, Hz. Eyyüp (as) kadar veya ondan fazla sabırlıdır." demek, doğru olur mu?

Evvela, Hazreti Eyyub (as) bir peygamber iken, Üstad Hazretleri bir evliyadır. Evliyalar hiçbir hususta ve hiçbir fazilette peygamberlere yetişemezler.

İkincisi, Hazreti Eyyub (as) Kur’an da sabrın bir timsali ve modeli olarak takdim edilmiştir. Demek ki, sabırda ondan daha faziletlisi yok ki (Hazreti Peygamberimiz müstesna) o mübarek peygamber modelliğe tercih edilmiştir.

Üçüncüsü, Ehl-i sünnet inancında evliyaları enbiyalara takdim etmek, yani öne almak batıl ve hatalı bir görüştür. Üstad Hazretlerine olan muhabbetimiz, bizi böyle bir batıla ve yanlışa sevk etmemelidir. Nitekim Hristiyanlar ve bazı Aleviler de ifrat-ı muhabbetten dolayı sapkınlığa düşmüşlerdir.

Allah bizi bu gibi sapkınlıklardan muhafaza edip hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. (Amin)

OKUNMA: 2639

Sorularla Risale