Ana Sayfa

Sorularla Risale

Risaleler hakkında kitap yazan bir Nur Talebesi, Hulusi Ağabey'in kendisine, defalarca tesettürün yalnız çarşaf ile olacağını söylediğini belirtmiş. Ve bu ifadesini Üstad'a kadar da dayandırmış. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

İslam’ın fıkhi bir hükmünü ve emrini öğrenmenin yolları bellidir. Bu yol ise Ehl-i sünnete uygun olan ilmihal ve fıkıh kitaplarıdır. Şahısların görüşleri kendine aittir, ümmeti ve Müslümanları bağlamaz.

İslam’da örtünmenin şartları bellidir. Bayanlarda asgari olarak el, yüz ve ayaklar hariç, vücut hatları belli olmaksızın vücudun her tarafının örtülmesi şeklindedir. Bu şartlar yerine geldikten sonra, nasıl ve ne şekil örtmesi gerektiği insanların örf ve iklim şartlarına havale edilmiştir. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında örtünme motifleri ve şekilleri farklıdır. İslam, tek tarzı, tek kalıbı dayatmamış; insanların iklim ve örflerini de düşünmüştür. 

Risale-i Nurları okuduğu hâlde farklı düşünmenin, çok normal bir durum ve fıtratın gereğinin de bu olduğu kanaatindeyiz.

Bütün mezheplerin kurucularının aynı dinin mensupları olduğunu düşünürsek, bu durumu daha iyi anlarız. Hatta batıl mezheplerin de İslam alimlerinden oluğunu ilave eder isek, meselenin daha iyi anlaşılacağı ortaya çıkacaktır.

Dolayısı ile bir Nur talebesinin farklı düşünmesi ve hatta yanlış düşünmesi dahi gayet normal bir durumdur. Yadırganacak bir tarafı olmadığı kanaatindeyiz.

OKUNMA: 17736

Sorularla Risale